Objavljena navodila za uveljavljanje izdatkov za delo poslovodečih oseb

Obveščamo vas, da je na naši spletni strani objavljen dodatek k navodilom za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020, ki se nanaša na uveljavljanje izdatkov za delo poslovodečih oseb.

Dodatek k navodilom s prilogami je na voljo na sledeči povezavi: Ostala navodila