Skupne čezmejne aktivnosti za postklinično rehabilitacija pacientov po kapi na podeželju leta 2030

Danes, 19. februarja 2019, je v prostorih SVRK v Mariboru potekal podpis pogodbe o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za čezmejni rehabilitacijski projekt REHA 2030.

V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo je bilo v okviru treh rokov potrjenih skupaj 41 projektov. V tretjem roku je bilo potrjenih 18 projektov v skupni vrednosti 18,5 mio EUR ESRR sredstev. Zadnja pogodba o sofinanciranju za projekt, ki je bil odobren v okviru tega roka, je bila podpisana danes v prostorih SVRK v Mariboru.

Skupini izziv na programskem območju so demografske spremembe, ki imajo za posledico pomanjkanje možnosti za postklinično rehabilitacijsko oskrbo pacientov po kapi tako na slovenski kot tudi na avstrijski strani meje, predvsem na podeželju. Poglavitni dosežek projekta REHA 2030 bo model storitev, primeren za paciente po kapi pri postklinični rehabilitaciji na domu in razvoj potrebne tehnološke platforme (REHA robot, internetna platforma). Posebna pozornost bo posvečena vidiku trajnosti: za širjenje projekta bodo pripravljene projektne strukture, med drugim bo ustanovljena REHA International Alliance, v okviru katere bo sodelovanje potekalo tudi po zaključku projekta. EU sredstva tako omogočajo, da se aktivnosti postklinične rehabilitacije pacientov po kapi izvajajo istočasno in usklajeno na podeželskem delu obmejnega območja, kar pripomore k razvoju skupnih in trajnejših rezultatov ter omogoča koncentracijo znanja slovenskih in avstrijskih partnerjev. 

Pri izvedbi projekta sodelujejo Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung s partnerji Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tyromotion GmbH, MKS Elektronski sistemi d.o.o. in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča. Možnost sodelovanja s sorodnimi inštitucijami na drugi strani meje pripomore k oblikovanju trajnih mrež sodelovanja.

Pogodbo o sofinanciranju v vrednosti nekaj več kot 660 tisoč EUR ESRR sta podpisala predstavnica vodilnega partnerja dr. Christina Paril in Dimitrij Pur, vodja organa upravljanja. Prisotni so bili tudi predstavniki programa sodelovanja.

Na programu je tako pogodbeno vezanih že 95% vseh razpoložljivih sredstev, kar ga uvršča med uspešnejše na ravni EU. Podatki o odobrenih projektih so na voljo na sledeči povezavi. Slike z dogodka pa so na voljo v galeriji slik.