Mednarodna izmenjava izkušenj s predstavniki programa čezmejnega sodelovanja Central Baltic

Ljubljana, 27. februar 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v vlogi organa upravljanja za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška 2014–2020 gostila predstavnike programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Finska-Estonija-Latvija-Švedska (Central Baltic) 2014–2020.

Današnjega mednarodnega srečanja so se udeležili predstavniki organov upravljanja in skupnih sekretariatov vseh štirih zgoraj navedenih programov z namenom izmenjave izkušenj pri upravljanju programov čezmejnega sodelovanja v obdobju 2014–2020. Osredotočili so se na področje orodja za oceno tveganja ARACHNE, pripravo letnih povzetkov, uporabo elektronskih sistemov spremljanja (eMS) in njihovo nadaljnjo uporabo po letu 2020, zaključevanje projektov/programov obdobja 2014–2020 in pripravo na obdobje 2021–2027.

Udeleženci so pozdravili tovrstna srečanja. Ugotavljajo, da so predstavljene izkušnje primerljive, zato jih bodo lahko uporabili v praksi. Izrazili so željo po nadaljnji izmenjavi izkušenj na področju izvajanja čezmejnih programov in pripravi na obdobje 2021-2027.

 

Natečaj za nagrade REGIOSTARS 2019

Evropska komisija vsako leto, tokrat že dvanajsto leto zapored, nagradi sofinancirane projekte, ki jih odlikujeta odličnost in nov pristop k spodbujanju regionalnega razvoja. Ti projekti so, kot dobre prakse, navdih in vzgled drugim regijam, postavljeni v središče vseevropske komunikacijske kampanje.  

Nagrade RegioStars se podeljujejo najboljšim projektom v petih tematskih kategorijah. V letu 2019 bodo nagrade RegioStars podeljene najboljšim projektom s petih področij, ki so ključnega pomena za prihodnost regionalne politike EU, in sicer:

  • PAMETNA RAST: spodbujanje digitalne transformacije;
  • TRAJNOSTNA RAST: povezovanje krajinskih območij, morskega in obalnega okolja ter grajenega okolja;
  • VKLJUČUJOČA RAST: boj proti neenakostim in revščini;
  • RAZVOJ MEST: gradnja mest, odpornih na podnebne spremembe;
  • TEMATSKO PODROČJE LETA: modernizacija zdravstvenih storitev.

Strokovna komisija bo ocenila prispele predloge projektov in izbrala zmagovalca v vsaki kategoriji. Tudi javnost bo lahko med prispelimi predlogi izbrala svojega zmagovalca. Nagrado po izboru občinstva bo prejel prejemnik največjega števila glasov v okviru spletnega glasovanja.

Podrobnejše informacije o petih tematskih kategorijah najdete v priročniku Guide for Applicants.

Kako lahko sodelujem?

V priročniku so podani praktični napotki v zvezi s prijavo projektov, podrobneje so opisane tematske kategorije ter opredeljena merila za upravičenost in ocenjevanje predlaganih projektov. Predlogi projektov se lahko posredujejo le preko spletne platforme med  19. februarjem in 9. majem 2019. Zmagovalci v vseh petih kategorijah in zmagovalec po izboru občinstva bodo razglašeni na slavnostni podelitvi nagrad RegioStars, ki se bo odvila oktobra 2019 v Bruslju v okviru vsakoletnega Evropskega tedna regij in mest.

Skupne čezmejne aktivnosti za postklinično rehabilitacija pacientov po kapi na podeželju leta 2030

Danes, 19. februarja 2019, je v prostorih SVRK v Mariboru potekal podpis pogodbe o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za čezmejni rehabilitacijski projekt REHA 2030.

V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo je bilo v okviru treh rokov potrjenih skupaj 41 projektov. V tretjem roku je bilo potrjenih 18 projektov v skupni vrednosti 18,5 mio EUR ESRR sredstev. Zadnja pogodba o sofinanciranju za projekt, ki je bil odobren v okviru tega roka, je bila podpisana danes v prostorih SVRK v Mariboru.

Skupini izziv na programskem območju so demografske spremembe, ki imajo za posledico pomanjkanje možnosti za postklinično rehabilitacijsko oskrbo pacientov po kapi tako na slovenski kot tudi na avstrijski strani meje, predvsem na podeželju. Poglavitni dosežek projekta REHA 2030 bo model storitev, primeren za paciente po kapi pri postklinični rehabilitaciji na domu in razvoj potrebne tehnološke platforme (REHA robot, internetna platforma). Posebna pozornost bo posvečena vidiku trajnosti: za širjenje projekta bodo pripravljene projektne strukture, med drugim bo ustanovljena REHA International Alliance, v okviru katere bo sodelovanje potekalo tudi po zaključku projekta. EU sredstva tako omogočajo, da se aktivnosti postklinične rehabilitacije pacientov po kapi izvajajo istočasno in usklajeno na podeželskem delu obmejnega območja, kar pripomore k razvoju skupnih in trajnejših rezultatov ter omogoča koncentracijo znanja slovenskih in avstrijskih partnerjev. 

Pri izvedbi projekta sodelujejo Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung s partnerji Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tyromotion GmbH, MKS Elektronski sistemi d.o.o. in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča. Možnost sodelovanja s sorodnimi inštitucijami na drugi strani meje pripomore k oblikovanju trajnih mrež sodelovanja.

Pogodbo o sofinanciranju v vrednosti nekaj več kot 660 tisoč EUR ESRR sta podpisala predstavnica vodilnega partnerja dr. Christina Paril in Dimitrij Pur, vodja organa upravljanja. Prisotni so bili tudi predstavniki programa sodelovanja.

Na programu je tako pogodbeno vezanih že 95% vseh razpoložljivih sredstev, kar ga uvršča med uspešnejše na ravni EU. Podatki o odobrenih projektih so na voljo na sledeči povezavi. Slike z dogodka pa so na voljo v galeriji slik.

2. razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je pravkar odprlo nov razpis za predloge, ki bo odprt do 15. marca in naslavlja javne organe in čezmejne strukture obmejnih regij v državah EU in EFTA.

Cilj je opredeliti nadaljnje mejne ovire pravne in upravne narave z namenom, da se omogoči razvoj inovativnih predlogov za krepitev čezmejnega sodelovanja.

Drugi razpis za zbiranje predlogov je na voljo tukaj: https://ec.europa.eu/futurium/en/pilot-projects/2nd-b-solutions-call-proposals-until-15-march

Če želite izvedeti več o b-rešitvah, obiščite spletno stran: https://www.b-solutionsproject.com/.

V primeru, da ste prepoznali takšno oviro in jo želite deliti in raziskati možne rešitve, stopite v stik s skupino b-solutions na naslovu b-solutions@aebr.eu.

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA ZA VREDNOTENJE

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti ter vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Predmet javnega naročila je izvedba treh vrednotenj, katerih namen je ovrednotiti ustreznost, učinkovitost, uspešnost, trajnost in vpliv rezultatov ter učinkov programa.

Javni razpis v slovenskem jeziku je objavljen na Portalu javnih naročil na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=297058.

Razpisna dokumentacija (izvirnik v slovenskem jeziku in prevod v nemški jezik) je na voljo na sledeči povezavi: razpisna dokumentacija

V primeru neskladij med slovenskim in nemškim besedilom razpisne dokumentacije je zavezujoča izvirna dokumentacija v slovenskem jeziku.

Rok za oddajo ponudb je 4. marec 2019 ob 12. uri. 

Z obeh strani na sani!

V okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken slovenski in avstrijski partnerji skupaj razvijajo trajnostne turistične produkte in specializirano čezmejno turistično ponudbo.

V soboto, 9. februarja 2019, smo se predstavniki Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija z dogodkom »Z obeh strani na sani« udeležili »Dneva zimskih doživetij v Šentjakobu«, ki je bil organiziran v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken.

Na dogodku so se udeleženci lahko preizkusili v veleslalomu, teku na smučeh in biatlonu. V popoldanskem dogajanju so se vrstile različne aktivnosti gibanja v snegu, del katerih smo bili tudi predstavniki skupnega sekretariata/organa upravljanja programa. Udeleženci so se v dvoje preizkušali v igrah sodelovanja na saneh. Najhitrejše in najspretnejše je čakalo presenečenje. Tovrstna aktivnost je le ena v nizu predstavitev rezultatov projektov s katerimi želimo v okviru programa »povedati« svojo zgodbo in s tem zgodbo projektov na čezmejnem območju. V primeru Alpe Adria Karavanke/Karawanken je sodelovanje malih občin privedlo do preboja, ki ga brez tega sodelovanja ne bi bilo mogoče doseči.

Dneva zimskih doživetij so se udeležili Ingo Appé (predsednik zveznega sveta), Heinrich Kattnig (župan občine Šentjakob v Rožu), Andrej Karničar (župan občine Jezersko),  Hannes Slamanig (predstavnik Koroške deželne vlade), Daniel Mesotitsch (avstrijski biatlonec) ter predstavniki projektnih partnerjev in lokalnih medijev.

V februarju in marcu bosta v tem sklopu potekala še dva dogodka, in sicer dan teka na smučeh (16. februar 2019 na Jezerskem) in turno smučanje na Tromeji (2. marec 2019). S tovrstnimi dogodki se še dodatno poudarja pomen čezmejnega sodelovanja.

Na obeh februarskih dogodkih sodelujemo tudi predstavniki Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, in sicer s stransko aktivnostjo pod sloganom »Z obeh strani na sani!«, s katero želimo na igriv način promovirati program in projekte, ki se v okviru le-tega izvajajo. Bodite del »zgodbe« tudi vi in se nam pridružite na »Dnevu teka na smučeh«, ki bo potekal 16. februarja 2019 na Jezerskem.

Slike dogodka