Vesele praznike!

MEDNARODNA ZNANSTVENA IN STROKOVNA KONFERENCA NA TEMO SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI MENEDŽMENT v okviru projekta REGIO HELP

V torek, 27. novembra je v Voitsbergu potekalo srečanje 121 predstavnikov socialnih in zdravstvenih organizacij iz pomurske regije, okrožja Voitsberg ter študentov iz Maribora. Udeležence konference je združila želja po pridobivanju novih znanj s področja socialnega in zdravstvenega upravljanja ter potreba po povezovanju znanosti s praktičnimi izkušnjami. Po dobrodošlici Johannesa Huberja, direktorja Haus des Lebens in Elisabeth Maderbacher, vodje projekta Regio Help, je okrožni glavar mag. Hannes Peißl izrazil željo po nadaljevanju uspešnega čezmejnega sodelovanja. Za predstavitev predavateljev in povezovanje znanstvenega dela konference je skrbel izr. univ. prof. dr. Borut Milfelner.

Najprej sta univ. prof. Erwin Ott, dr. med., predstojnik Univerzitetne klinike za nevrologijo v Gradcu in univ. prof. za nevrologijo Eva Körner, dr. med., Univerzitetne klinike za nevrologijo v Gradcu v svojem predavanju “Če možgani zatajijo in psiha noče sodelovati” govorila o nevroloških boleznih, kot so depresija, možganska kap in demenca. V nadaljevanju je doc. dr. Branka Zolak Poljaševič, Univerza v Banja Luki, v svojem prispevku predstavila vpliv stresa na odločitev o zamenjavi delovnega mesta. Prav tako je vpliv stresa na delovnem mestu in vlogo vodje opisal tudi univ. prof. dr. Paul Jimenez, iz Univerze v Gradcu.

Izr. univ. prof. dr. Simona Šarotar Žižek in red. univ. prof. dr. Damijan Mumel z Univerze v Mariboru sta poudarila pomen samodeterminacije zaposlenih za dobro počutje na delovnem mestu. Dr. med. Hans Zeiringer, iz Psihosocialnega centra Voitsberg pa je predstavil samodistanciranje in samotranscendenco kot pogoja za sposobnost samoodločanja. Nato sta red. univ. prof. dr. Damijan Mumel in izr. univ. prof. dr. Aleksandra Pisnik iz Univerze v Mariboru predstavila rezultate raziskave, ki se ukvarja s pomembnostjo kakovosti informacij za uporabnika pri iskanju informacij o zdravstvenih in socialnih storitvah. Direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota uni. dipl. ekon. Peter Beznec je socialne in zdravstvene institucije predstavil v luči (ne)izkoriščenega razvojnega potenciala regije.

Popoldanski, strokovno podkrepljen del je ing. Martin Kahr otvoril z razmišljanji o digitalizaciji v socialnem in zdravstvenem sektorju ter pojasnil vzroke za vzpostavitev iskalnika Luiii. Jasmina Kolbl iz Škofijske Karitas Murska Sobota in Sabine Spari iz sestrske organizacije Caritas Steiermark Mitte, sta predstavili delovanje svojih institucij, ki ju povezuje prostovoljstvo in pomoč sočloveku. Na kakšne ovire v procesu vključevanja v delovno okolje naleti invalidna oseba, je na podlagi svoje osebne izkušnje slušatelje seznanila Anja Rešeta iz Sončka – Mariborskega društva za cerebralno paralizo. Ob koncu strokovnega dela je vodja oddelka za socialno delo v Voitsbergu mag. Gerhard Löffler predaval o vlogi lokalnega upravnega organa na področju zdravja in socialnih zadev.

Na zaključni “okrogli mizi”, ki jo je vodil Rudolf Kahr, generalni direktor Haus des Lebens in vodja projekta Regio Help, je bila osrednja tema prenos znanja iz znanosti in strokovnih krogov v vsakdanje življenje institucij in posameznikov, ki delujejo na področju zdravstva in socialne oskrbe. Z željo, da bi bila ta mednarodna znanstvena in strokovna konferenca začetek serij konferenc in dvostranskega sodelovanja naših regij tudi v prihodnje, se je ta zanimiv in poučen dan končal.

SM@RT-TEC 2030 Konferenca – Izvedite več o najpomembnejših izzivih in priložnostih v prihodnosti

Napredek ne pomeni izboljšanje tega, kar je bilo, temveč pripravljenost na to, kar bo“. (Khalil Gibran)

Pod naslovom SM@RT-TEC 2030 bo 30. januarja 2019 v okviru projekta GO 2 BENELUX AND SCANDINAVIA na Univerzi uporabnih znanosti Koroška v Villachu potekala prva delavnica na temo „Mednarodni prenos tehnologij in znanja“.

Teme, s katerimi se ukvarjamo in jih spremljamo sedaj in v prihodnje bodo predstavljene mednarodnemu občinstvu, ki ga bodo sestavljali oblikovalci politik, zainteresirane strani in bodoči partnerji. Dogodek za mednarodno izmenjavo izkušenj, mreženje in generiranje novih idej ter sodelovanje v osrčju Evrope. Prosimo pošljite svojo brezplačno, zavezujočo prijavo na a.ottacher@fh-kaernten.at.

Veselimo se, da bomo vas in vaše projektne partnerje lahko pozdravili pri nas in vam pošiljamo prijetne pozdrave iz Avstrijske Koroške.

Agenda dogodka