Študenti Alpen-Adria-Universität Klagenfurt na strokovni ekskurziji na Goriškem

9. novembra 2018 so študenti univerze Alpen-Adria Universität Klagenfurt (Inštitut za geografijo in regionalne raziskave) iz Avstrije v okviru seminarja “Možnosti za gospodarski razvoj obmejnih regij v EU” obiskali Univerzo v Novi Gorici in podjetje Pipistrel Aircraft d.o.o..

Skupina 12 študentov je, skupaj s predstavnico KWF – Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, mag. Evo-Mario Wutte-Kirchgatterer, v okviru strokovne ekskurzije obiskala goriško regijo, da bi prejeli vpogled v različne pobude v tej regiji, zlasti v zvezi s projekti EU/Interreg. V okviru obiska je prorektor Univerze v Novi Gorici, prof. Dr. Mladen Franko, pozdravil študente in predstavil univerzo. Zanimiv vpogled v izvajajoč ter že zaključen projekt Interreg so študenti pridobili s predstavitvijo projekta RETINA (Interreg SI-AT 2104-2020) in projekta CITIUS (Interreg S-IT 2007 do 2013) s strani Doc. Dr. Barbara Ressel. Aljaž Rener, vodja projektne pisarne Univerze v Novi Gorici, je govoril o pomenu programov Interreg za svojo institucijo. Vrhunec ekskurzije je bil obisk podjetja PIPISTREL. Na koncu so študentje spoznali Laboratorij za raziskave materialov univerze na lokaciji v Ajdovščini. Veliko fascinacijo je dosegel prof. Dr. Samo Stanič s predavanjem na temo “New atmospheric monitoring devices and techniques for Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes“. Dan je prinesel veliko novih vtisov o regiji, ki mnogim študentom še ni bila znana. Na ta način je sestanek prispeval k premagovanju meja in vključevanju znoraj EU.

Tovrstna strokovna ekskurzija je potekala že drugič v tem programskem obdobju. Lani so študentje obiskali organ upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v Ljubljani; letos pa je bil poudarek na projektih.