21 projektnih vlog oddanih v četrtem roku za predložitev projektnih vlog

V sredo, 28. novembra 2018, se je zaključil četrti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020.

V okviru četrtega roka so prijavitelji z oddanimi projektnimi vlogami kandidirali za preostanek sredstev ESRR – dobrih 2,2 milijona evrov. Do navedenega roka je bilo oddanih 21 projektnih vlog, v skupni vrednosti nekaj več kot 9 mio EUR ESRR.