Predstavniki revizijskega organa in revizijskih teles iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije seznanjeni s posodobitvami informacijskega sistema eMS

Ljubljana, 7. november 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja in skupnih sekretariatov (JS) za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je za predstavnike Skupin revizorjev organizirala predstavitev posodobitev elektronskega sistema spremljanja (eMS) in nalaganja dokumentov v le-tega.

Predstavitve so se udeležili predstavniki revizijskih teles iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in revizijskega organa iz Slovenije ter organa za potrjevanje. Podrobneje so jim bile predstavljene razlike med verzijama eMS-a 4.1.1 in prejšnjo 3.5.1 ter nalaganje dokumentov kot prilog v različnih stopnjah delovnega procesa (prijavnica, izdatki, poročila o napredku partnerja, poročila o napredku projekta, priloge JS/kontrolni seznami, kontrole in ugotovitve ter priloge organa za potrjevanje).

Poudarki predstavitve in sestanka so bili na spoznavanju nove verzije eMS-a ter prilog, ki jih revizorji pregledujejo ob izvajanju svojega dela. To bo pripomoglo h kvalitetnejšemu upravljanju in nadzoru programov.