21 projektnih vlog oddanih v četrtem roku za predložitev projektnih vlog

V sredo, 28. novembra 2018, se je zaključil četrti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020.

V okviru četrtega roka so prijavitelji z oddanimi projektnimi vlogami kandidirali za preostanek sredstev ESRR – dobrih 2,2 milijona evrov. Do navedenega roka je bilo oddanih 21 projektnih vlog, v skupni vrednosti nekaj več kot 9 mio EUR ESRR.

Študenti Alpen-Adria-Universität Klagenfurt na strokovni ekskurziji na Goriškem

9. novembra 2018 so študenti univerze Alpen-Adria Universität Klagenfurt (Inštitut za geografijo in regionalne raziskave) iz Avstrije v okviru seminarja “Možnosti za gospodarski razvoj obmejnih regij v EU” obiskali Univerzo v Novi Gorici in podjetje Pipistrel Aircraft d.o.o..

Skupina 12 študentov je, skupaj s predstavnico KWF – Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, mag. Evo-Mario Wutte-Kirchgatterer, v okviru strokovne ekskurzije obiskala goriško regijo, da bi prejeli vpogled v različne pobude v tej regiji, zlasti v zvezi s projekti EU/Interreg. V okviru obiska je prorektor Univerze v Novi Gorici, prof. Dr. Mladen Franko, pozdravil študente in predstavil univerzo. Zanimiv vpogled v izvajajoč ter že zaključen projekt Interreg so študenti pridobili s predstavitvijo projekta RETINA (Interreg SI-AT 2104-2020) in projekta CITIUS (Interreg S-IT 2007 do 2013) s strani Doc. Dr. Barbara Ressel. Aljaž Rener, vodja projektne pisarne Univerze v Novi Gorici, je govoril o pomenu programov Interreg za svojo institucijo. Vrhunec ekskurzije je bil obisk podjetja PIPISTREL. Na koncu so študentje spoznali Laboratorij za raziskave materialov univerze na lokaciji v Ajdovščini. Veliko fascinacijo je dosegel prof. Dr. Samo Stanič s predavanjem na temo “New atmospheric monitoring devices and techniques for Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes“. Dan je prinesel veliko novih vtisov o regiji, ki mnogim študentom še ni bila znana. Na ta način je sestanek prispeval k premagovanju meja in vključevanju znoraj EU.

Tovrstna strokovna ekskurzija je potekala že drugič v tem programskem obdobju. Lani so študentje obiskali organ upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v Ljubljani; letos pa je bil poudarek na projektih.

EXPEDIRE EXPORT ACADEMY spletni semiar v živo: Uspešna pogajanja z nabavnimi specialisti!

So vam včasih odločitve kupcev uganka? Pri našem naslednjem spletnem seminarju v živo na temo „Uspešna pogajanja z nabavnimi specialisti!“  (četrtek, 22. novembra 2018 od 13.00 do 14.00 ure), vam bo strokovnjak Brendan Lenane, MBA zapual 10 zlatih pravil o nabavi. 

Bodite zraven in se brezplačno prijavite na: academy.ic-steiermark.at 

(Če še niste registrirani pri EXPEDIRE EXPORT Academy platformi, le to prosim najprej storite, nato pa se lahko samo z enim klikom prijavite na spletni seminar.)

Program

Predstavniki revizijskega organa in revizijskih teles iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije seznanjeni s posodobitvami informacijskega sistema eMS

Ljubljana, 7. november 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja in skupnih sekretariatov (JS) za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je za predstavnike Skupin revizorjev organizirala predstavitev posodobitev elektronskega sistema spremljanja (eMS) in nalaganja dokumentov v le-tega.

Predstavitve so se udeležili predstavniki revizijskih teles iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in revizijskega organa iz Slovenije ter organa za potrjevanje. Podrobneje so jim bile predstavljene razlike med verzijama eMS-a 4.1.1 in prejšnjo 3.5.1 ter nalaganje dokumentov kot prilog v različnih stopnjah delovnega procesa (prijavnica, izdatki, poročila o napredku partnerja, poročila o napredku projekta, priloge JS/kontrolni seznami, kontrole in ugotovitve ter priloge organa za potrjevanje).

Poudarki predstavitve in sestanka so bili na spoznavanju nove verzije eMS-a ter prilog, ki jih revizorji pregledujejo ob izvajanju svojega dela. To bo pripomoglo h kvalitetnejšemu upravljanju in nadzoru programov.