Ob dnevu evropskega sodelovanja 2018 doživeli čezmejni Geopark Karavanke

Pod pokroviteljstvom Evropske komisije in programa INTERACT so prejšnji teden po vsej Evropi že sedmo leto zapored potekale prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja 2018 (EC Day 2018). Cilj je bil predstaviti projekte in programe, ki jih države članice uresničujejo s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Letos so dogodki potekali pod sloganom Painting our future together, s čimer se je želel poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju in vpliv le-teh pri oblikovanju skupne prihodnosti. Slovenija in Avstrija sta v sodelovanju izvedli številne uspešne čezmejne projekte, ki tvorijo identiteto obmejnega prostora. Nekaj rezultatov z območji Slovenije in Avstrije so v petek, 21. septembra 2018 spoznali tudi udeleženci čezmejnega dogodka »Doživeti čezmejni Geopark«, ki ga je program sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v obdobju 2014-2020 organiziral v sodelovanju s programskim partnerjem deželno vlado Koroške (Amt der Kärntner Landesregierung) in projektnim partnerjem Geopark Karavanke/Karawanken.

Skupina več kot 360 udeležencev, ki so prispeli z organiziranim avtobusnim transferjem iz programskega območja in lastnim prevozom, se je zbrala v Mežici na Koroškem. Uvodoma so jih pozdravili mag. Nina Seljak, vodja organa upravljanja programa, in mag. Suzana Fajmut Strucl, direktorica Podzemlja Pece d.o.o., ter mag. Gerald Hartman, direktor Geoparka Karawanke. Po prikupnem vložku mežiškega osnovnošolskega pevskega zbora je sledil ogled Podzemlja Pece – mežiškega rudnika – in predstavitev projekta EUfutuR, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Udeleženci so se nato podali na pot čez mejo, kjer so se z vzpenjačo povzpeli na Peco. Po predstavitvi projektov NaKult in Nature Game ter kratkem panoramskem sprehodu sta udeležence pozdravila in nagovorila predstavnika avstrijske in slovenske strani, in sicer 2. predsednik deželnega parlamenta, župan Jakob Strauß, in Dimitrij Pur, namestnik vodje organa upravljanja programa. Navzoče so pozdravili tudi osnovnošolci evropske šole Šmihel in jim s pevskim vložkom popestrili kosilo. Dogodek se je zaključil s skupnim druženjem pred kočo na Peci in je tako predstavljal izjemno priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in seveda druženje predstavnikov različnih institucij in javnosti.