Uspešno izvedena delavnica za prijavitelje

Danes, v sredo, 19. septembra 2018, je bila v Lipnici (Avstrija) izvedena delavnica namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

V okviru te delavnice je skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavil program sodelovanja, podal informacije o javnem razpisu, analizi predhodnih treh rokov Javnega razpisa in povzel najpogostejše administrativne napake, predstavil pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji oddali projektne vloge. Delavnice se je udeležilo nekaj manj kot 50 udeležencev.

V okviru Javnega razpisa je za projekte še na voljo nekaj več kot 2,3 mio EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. četrti rok za oddajo projektov bo potekel 28. novembra 2018 ob 12. uri.

Za več informacij o delavnici za prijavitelje kliknite tukaj.