Ob dnevu evropskega sodelovanja 2018 doživeli čezmejni Geopark Karavanke

Pod pokroviteljstvom Evropske komisije in programa INTERACT so prejšnji teden po vsej Evropi že sedmo leto zapored potekale prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja 2018 (EC Day 2018). Cilj je bil predstaviti projekte in programe, ki jih države članice uresničujejo s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Letos so dogodki potekali pod sloganom Painting our future together, s čimer se je želel poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju in vpliv le-teh pri oblikovanju skupne prihodnosti. Slovenija in Avstrija sta v sodelovanju izvedli številne uspešne čezmejne projekte, ki tvorijo identiteto obmejnega prostora. Nekaj rezultatov z območji Slovenije in Avstrije so v petek, 21. septembra 2018 spoznali tudi udeleženci čezmejnega dogodka »Doživeti čezmejni Geopark«, ki ga je program sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v obdobju 2014-2020 organiziral v sodelovanju s programskim partnerjem deželno vlado Koroške (Amt der Kärntner Landesregierung) in projektnim partnerjem Geopark Karavanke/Karawanken.

Skupina več kot 360 udeležencev, ki so prispeli z organiziranim avtobusnim transferjem iz programskega območja in lastnim prevozom, se je zbrala v Mežici na Koroškem. Uvodoma so jih pozdravili mag. Nina Seljak, vodja organa upravljanja programa, in mag. Suzana Fajmut Strucl, direktorica Podzemlja Pece d.o.o., ter mag. Gerald Hartman, direktor Geoparka Karawanke. Po prikupnem vložku mežiškega osnovnošolskega pevskega zbora je sledil ogled Podzemlja Pece – mežiškega rudnika – in predstavitev projekta EUfutuR, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Udeleženci so se nato podali na pot čez mejo, kjer so se z vzpenjačo povzpeli na Peco. Po predstavitvi projektov NaKult in Nature Game ter kratkem panoramskem sprehodu sta udeležence pozdravila in nagovorila predstavnika avstrijske in slovenske strani, in sicer 2. predsednik deželnega parlamenta, župan Jakob Strauß, in Dimitrij Pur, namestnik vodje organa upravljanja programa. Navzoče so pozdravili tudi osnovnošolci evropske šole Šmihel in jim s pevskim vložkom popestrili kosilo. Dogodek se je zaključil s skupnim druženjem pred kočo na Peci in je tako predstavljal izjemno priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in seveda druženje predstavnikov različnih institucij in javnosti.

Uspešno izvedena delavnica za prijavitelje

Danes, v sredo, 19. septembra 2018, je bila v Lipnici (Avstrija) izvedena delavnica namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

V okviru te delavnice je skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavil program sodelovanja, podal informacije o javnem razpisu, analizi predhodnih treh rokov Javnega razpisa in povzel najpogostejše administrativne napake, predstavil pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji oddali projektne vloge. Delavnice se je udeležilo nekaj manj kot 50 udeležencev.

V okviru Javnega razpisa je za projekte še na voljo nekaj več kot 2,3 mio EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. četrti rok za oddajo projektov bo potekel 28. novembra 2018 ob 12. uri.

Za več informacij o delavnici za prijavitelje kliknite tukaj.

Visoko število udeležencev na delavnici za poročanje

Danes, v torek, 18. septembra 2018, je bila v Lipnici (Avstrija) izvedena delavnica na temo poročanje.

V okviru 3. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je bilo za izvajanje odobrenih 18 projektov. Za vodilne in projektne partnerje teh projektov je bila izvedena delavnica za poročanje.

Na delavnici so udeležencem bila predstavljena navodila o informiranju in obveščanju ter navodila o poročanju. Osrednji del delavnice je bil namenjen praktični predstavitvi poročanja v elektronskem sistemu spremljanja (eMS).

Delavnice se je udeležilo nekaj več kot 120 udeležencev, večina le-teh v vlogi vodilnega ali projektnega partnerja, med njimi so pa bili tudi programski partnerji iz obeh sodelujočih držav. Delavnice so se tako udeležili predstavniki skoraj vseh projektnih partnerjev v okviru 3. roka odobrenih projektov.

Za več informacij o delavnici za poročanje kliknite tukaj.