Opomnik – Vabilo na delavnico za prijavitelje

Vabimo vas na delavnico za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki bo 19. septembra 2018 s pričetkom ob 10. uri v hotelu Alte Post, v kraju Lipnica v Avstriji.

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 4. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, ki se bo zaključil 28. novembra 2018.

Delavnica bo izvedena na način (simultano tolmačenje bo zagotovljeno), da se je lahko udeležijo prijavitelji iz obeh držav ter bo poleg splošnega vključevala tudi tematsko usmerjen del v manjših skupinah. S tega razloga vas prosimo, da pri registraciji na delavnico izberete tisto prednostno os, ki vas najbolj zanima (oz. v okviru katere bi želeli oddati predlog projekta).  

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 41 projektov, v skupni vrednosti 42,6 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Do sedaj je tako dodeljenih oziroma pogodbeno vezanih dobrih 94 % vseh razpoložljivih programskih sredstev. Preostanek sredstev, nekaj več kot 2,3 mio. EUR ESRR bo na voljo še na 4. roku za predložitev vlog.

Na osnovi pregleda odobrenih projektov, ugotavljamo, da na ravni programa še nismo dosegli vseh načrtovanih vrednosti programskih kazalnikov. Kazalniki, kjer vrednosti še niso dosežene se nanašajo na projekte na temo raziskav in razvoja (1. specifični cilj) ter na temo internacionalizacije (3. specifični cilj) v okviru 1. prednostne osi, na tematiko bio-in geodiverzitete (prednostna naložba 6c) v okviru 2. prednostne osi ter projekte, ki vključujejo raziskovalne institucije na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (prednostna naložba 6f). Glede na višino razpoložljivih sredstev, v okviru prednostne osi 1 in doseganje vrednosti programskih kazalnikov, velja upoštevati  priporočilo, da projekti, ki se prijavljajo na 4. rok za predložitev vlog v okviru te prednostne osi naj ne presegajo 550.000 EUR ESRR sredstev.

Prijave na delavnico so možne na sledeči povezavi: http://www.si-at.eu/en2/workshop-for-applicants/

Lep pozdrav,

vaš Skupni Sekretariat

VABILO