2. čezmejno srečanje omrežja regij Pomurje in okrožja Voitsberg v okviru Interreg projekta REGIO HELP SI-AT

V Voitsbergu so se 29. maja 2018 pod vodstvom Rudolfa Kahrja in Elisabeth Maderbacher sestale vodilne skupine Pomurske regije (Slovenija) in okrožja Voitsberg (Avstrija). Srečanju je pred tem, 12. junija 2017 v Rakičanu, sledil obisk družbenih in zdravstvenih organizacij Voitsberg.

30 udeležencev iz Slovenije se je srečalo s 30 predstavniki okrožja Voitsberg v Domu življenja. Gostje so pozdravili mag. Thomasa Prattes iz socialnega oddelka okrožnega glavarstva Voitsberg, ki ga je zastopal okrožni glavar, dvorni svetnik mag. Hannes Peißl in predsednik združenja za pomoč, župan Franz Feirer ter LDSA Rudolf Kahr. Mag. Prattes je pojasnil strukturo družbene krajine v okrožju Voitsberg. Župan Feirer je kot predsedujoči predstavil dejavnosti združenja za socialno pomoč in podal pregled nad okrožjem Voitsberg.

V nadaljevanju so se oblikovale tri strokovne skupine: otroci in mladostniki / nega / duševno in telesno prizadete osebe. V teh skupinah so organizacije okrožja Voitsberg predstavile svojo strukturo, način dela in področja delovanja, t.j. primarij dr. Peter Mrak je v deželni bolnišnici Voitsberg predstavil akutno geriatrijo in remobilizacijo (REM). Sledila je zanimiva in intenzivna izmenjava med udeleženci posameznih strokovnih skupin. Udeleženci obeh regij so izrazili željo po nadaljnjem učenju drug od drugega. S tem je dosežen pomemben cilj našega projekta in zagotovili smo trajnost.

Ob skupnem kosilu se je še dalje razpravljalo, nato pa je sledil ogled mesta Voitsberg z našim zgodovinarjem prof. dr. med. Ernstom Lasnikom.

Pripravila: Elisabeth Maderbacher