Podpisane nadaljnje pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR

Danes, 26. 4. 2018, je bilo v prostorih Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2014-2020, podpisanih 15 pogodb o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupaj s 23 projekti, ki so že v izvajanju in tremi projekti, ki bodo pogodbo podpisali naknadno, je v okviru programa 41 odobrenih projektov, s katerimi bo vezanih skoraj 89 odstotkov programskih sredstev, kar ga uvršča med vodilne v EU.

V programskem obdobju 2014–2020 se sodelovanje še krepi, zato si državi za prihodnje obetata veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in skupnih projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti prispevajo k spoznavanju različnosti, miselno in idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne Evrope. Ravno kulturna, ekonomska, družbena, politična in ostala  raznolikost  med obema v programu sodelujočima državama pa predstavljajo prednost, ki jo je treba obojestransko prepoznati, saj več Evrope v praksi pomeni tudi več novih idej in trajnostnih rešitev.

Odprti javni razpis z več roki za predložitev projektnih vlog, v okviru katerega so bile danes podpisane pogodbe o sofinanciranju, je bil objavljen decembra 2015. Na odprti razpis v okviru katerega je bilo na voljo nekaj manj kot 45 milijonov evrov sredstev ESRR lahko kandidirajo upravičenci z obeh strani meje (upravičenih 17 regij: v Sloveniji Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska statistična regija; v Avstriji pa Vzhodna Štajerska, Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, Zgornja Štajerska–Vzhod, Zgornja Štajerska–Zahod, Spodnja Koroška, Celovec-Beljak, Zgornja Koroška in Južna Gradiščanska), in sicer s projekti, ki se vsebinsko nanašajo na krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, na varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter na izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovito javno upravo. Prvi rok za oddajo projektov se je zaključil februarja, drugi pa julija 2016. Tretji rok za oddajo projektov, v katerem je bilo oddanih 44 projektnih vlog, se je zaključil 14. septembra 2017. Končno odločitev o njihovi odobritvi je v začetku marca 2018 sprejel Odbor za spremljanje programa, sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. V okviru tretjega roka je bilo odobrenih nadaljnjih 18 projektov v skupni vrednosti nekaj več kot 18,5 milijonov evrov sredstev ESRR. Vodja organa upravljanja, mag. Nina Seljak, je pogodbe o sofinanciranju podpisala s predstavniki vodilnih partnerjev 15 odobrenih projektov, in sicer Castle Road, Connect SME Plus, COOP4HEALTHCARE, CROSSRISK, EUREVITA, FIREEXPERT, GO 2 BENELUX AND SCANDINAVIA, goMURra, Innovative Location, INNOVET, INVOLVED, NaKult, PolyMetal, SMART Tourist in START CIRCLES.

Naslednji, četrti rok javnega razpisa je odprt do 28. novembra 2018. V njem je na voljo še dobrih 10 odstotkov razpisanih sredstev. Informacije o razpoložljivih sredstvih po prednostnih oseh, vključno z usmeritvami vezanimi na doseganje programskih kazalnikov, bodo kmalu na voljo na spletni strani programa.

Podatki o odobrenih projektih so na voljo na sledeči povezavi. Slike z dogodka pa so na voljo v galeriji slik.