41. sestanek koordinacijskega komiteja Evropske mreže geoparkov uspešno zaključen

V okviru projekta EUfutuR, ki je sofinanciran s sredstvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, je v čezmejnem Karavanke UNESCO Globalnem Geoparku, v prostorih Kulturnega doma Pliberk/Bleiburg, potekal 41. sestanek koordinacijskega komiteja Evropske mreže geoparkov.

Evropska mreža geoparkov (EGN) je bila ustanovljena leta 2000 in danes združuje 70 geoparkov iz 23 evropskih držav, vsak pa nosi laskavi naziv »UNESCO Globalni Geopark«. Od leta 2013 je del te mreže tudi Geopark Karavanke, čezmejni geopark med Slovenijo in Avstrijo.

Med 19. in 24. marcem 2018 je v Geoparku Karavanke potekal 41. sestanek koordinacijskega komiteja EGN, katerega se je udeležilo preko 120 delegatov iz 23 držav. Poleg izvedbe sestanka nadzornega in koordinacijskega komiteja EGN, je bila za udeležence organizirana tudi celodnevna ekskurzija, z ogledom izbranih znamenitosti Geoparka Karavanke – Informacijskega centra Geoparka Karavanke Svet geologije v Železni Kapli/Bad Eisenkappel, Obirskih kapniških jam ter Turističnega rudnika in muzeja Podzemlje Pece v Mežici. Za vso zainteresirano javnost pa so v sklopu dogodka bili izvedeni GEOsejem, na katerem so se predstavljale evropske države z UNESCO Globalnimi Geoparki, »Odprta razprava«, s predstavitvami EGN in vseh 4 čezmejnih geoparkov ter novinarska konferenca. Na slednji so bili podeljeni certifikati prvim trem »Karavanke UNESCO Globalni Geopark izobraževalnim centrom«, ki delujejo v Mežici, Črni na Koroškem in Lavamündu/Labotu.    

Foto: Urosh Grabner