Program sodelovanja predstavljen v okviru 13. mladinskega parlamenta Alpske konvencije

13. mladinski parlament Alpske konvencije poteka od 19. do 24. marca 2018 na II. gimnaziji Maribor. Krovna tema je ohranjanje in zaščita prsti v alpskem prostoru, podteme pa kmetijstvo, urbana območja, podeželska območja in naravne nesreče. 21. marca 2018 je v okviru parlamenta potekal dogodek »World Café, pogovori s priznanimi politiki«. Na tem dogodku so bili prisotni dijaki iz desetih srednjih šol sedmih alpskih držav (Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija, Švica, Francija in Lihtenštajn), ki so so skupaj s strokovnjaki s tega področja razpravljali o varstvu prsti v alpskem prostoru.

Dogodka so se med drugimi udeležili tudi državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Tanja Strniša), namestnik generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo (Branko Dervodel), poslanec državnega zbora/podpredsednika Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Simon Zajc), predstavnica ministrstva za okolje in prostor (Helena Matoz), predstavnici mestne občine Maribor (Suzana Prajnc in Lidija Kodrič Vuk), predstavnica mednarodne komisije za zaščito Alp (CIPRA – Michaela Hogenboom Kindle) in generalni sekretar stalnega sekretariata Alpske konvencije (Markus Reiterer). Nekaj manj kot sto udeležencev dogodka je bilo seznanjenih tudi s Programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, v okviru katerega vzpodbujamo krepitev čezmejnega sodelovanja na različnih področjih tudi na območju Alp.

Več informacij o dogodku je na voljo na spletni strani mladinskega parlamenta Alpske konvencije YPAC ter na spletni strani II. gimnazije Maribor.

Slike: Zala Šeško, NM