Rok za hranjenje projektne dokumentacije projektov izvedenih v okviru OP SI-AT 2007-2013

Spoštovani vodilni in projektni partnerji projektov sofinanciranih v okviru OP SI-AT 2007-2013,

obveščamo vas, da smo dne 14. februarja 2018 s strani Evropske komisije prejeli obvestilo o uradnem zaključku Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, ta je 12. februar 2018. Skladno z uredbo št. 1083/2006 (člen 90), začne z navedenim datumom teči triletni rok za hranjenje/dostopnost spremnih dokumentov glede izdatkov in revizij. V skladu z navedenim vas prosimo, da projektno dokumentacijo za projekte sofinancirane v okviru OP SI-AT 2007-2013 hranite do 12. februarja 2021.

V primeru vprašanj smo na voljo!

Organ upravljanja/Skupni sekretariat