Odobreni projekti v okviru 3. roka za predložitev vlog

V okviru 5. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je potekalo 6. in 7. marca 2018 v kraju Riegersburg na avstrijskem Štajerskem, so člani OzS med drugim odločali tudi o projektih, ki so bili predloženi v okviru tretjega roka za predložitev vlog. V okviru tretjega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 44 projektnih vlog. Na zasedanju na avstrijskem Štajerskem, so člani OzS razpravljali o administrativno ustreznih in upravičenih projektih. Na zasedanju je bilo odobrenih 18 projektov, ostalih 20 projektov je bilo zavrnjenih.

V okviru prednostne osi 1 je bilo odobrenih 6 projektov v skupni vrednosti ca. 3,4 mio. EUR ESRR, in sicer:

 • Poly Metal
 • Connect SME Plus
 • Start Circles
 • Go 2 Benelux and Scandinavia
 • FIREEXPERT
 • REHA 2030

V okviru prednostne osi 2 je bilo odobrenih 6 projektov v skupni vrednosti ca. 8,8 mio EUR ESRR, in sicer:

 • Castle Road
 • E-Carriage 4 CBST
 • NaKult
 • GoMURa
 • Smart Tourist
 • Nature Game

V okviru prednostne osi 3 je bilo odobrenih 6 projektov v skupni vrednosti ca. 6,3 mio EUR ESRR, in sicer:

 • CROSSRISK
 • Innovative Location
 • INVOLVED
 • EUREVITA
 • COOP4HEALTHCARE
 • INNOVET

Skupaj bo tako v programu v okviru tretjega roka Javnega razpisa vezanih ca. 18,5 mio EUR ESRR sredstev. V okviru prvih treh rokov je oz. bo program tako vezal ca. 89 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma konec meseca aprila sklenjene pogodbe o sofinanciranju s sredstvi ESRR. Po tem datumu bodo znani in objavljeni tudi točni zneski še razpoložljivih sredstev ESRR na posamezni prednostni osi.

Hkrati vas obveščamo, da se bo četrti rok za predložitev vlog v okviru programa zaključil 28. novembra 2018 ob 12. uri. Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na programski spletni strani.

Za več podrobnosti v zvezi s 4. rokom javnega razpisa se lahko obrnete na Mojco Muršec (T: 01 400 3153).

Sklepe nadzornega odbora si lahko pogledate tukaj.