Razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je v sodelovanju z DG REGIO objavilo razpis za zbiranje predlogov za financiranje pilotnih ukrepov, namenjenih identificiranju in promociji odpravljanju posebnih mejnih ovir upravne in/ali pravne narave.

Javni razpis bo odprt do 30. aprila 2018.  Vabimo Vas,  da  obiščete spletno stran: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals, kjer boste dobili informacije o upravičenosti, prijavnem obrazcu, postopku izbire itd.

Oblikovanje predlogov je dobra priprava za izvajanje projektov v obdobju po letu 2020!