Razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je v sodelovanju z DG REGIO objavilo razpis za zbiranje predlogov za financiranje pilotnih ukrepov, namenjenih identificiranju in promociji odpravljanju posebnih mejnih ovir upravne in/ali pravne narave.

Javni razpis bo odprt do 30. aprila 2018.  Vabimo Vas,  da  obiščete spletno stran: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals, kjer boste dobili informacije o upravičenosti, prijavnem obrazcu, postopku izbire itd.

Oblikovanje predlogov je dobra priprava za izvajanje projektov v obdobju po letu 2020!

Javno posvetovanje o skladih EU na področju kohezije za obdobje po letu 2020

Evropska komisija bo leta 2018 pripravila celovite predloge naslednje generacije finančnih programov za večletni finančni okvir oz. večletni proračun EU za obdobje po letu 2020. Predlogi Komisije bodo pripravljeni tako, da bodo EU omogočali narediti kar največ na področjih, ki so najpomembnejša in na katerih lahko doseže več kot posamezne države članice. Zato je treba skrbno analizirati ukrepe, ki so se dobro obnesli v preteklosti, in opredeliti, kaj bi bilo mogoče izboljšati v prihodnosti. To posvetovanje je sestavni del tega procesa. Z njim želi Evropska komisija zbrati mnenja vseh zainteresiranih strani o tem, kako čim bolje izkoristiti vsak evro iz proračuna EU.

Za več informacij o tem posvetovanju, obiščite spletno stran EK.