Obisk študentov Alpen-Adria-univerze iz Celovca pri organu upravljanja

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 10. novembra 2017 gostila študente Alpen-Adria-univerze iz Celovca v Avstriji.

Skupina 20 študentov je v okviru strokovne ekskurzije v Ljubljani skupaj s predstavnico KWF – Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, Mag. Dr. Eva-Maria Wutte-Kirchgatterer, obiskala tudi Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Sektor za upravljanje čezmejnih programov, kjer sta jih sprejela Dimitrij Pur, namestnik vodje organa upravljanja in Mojca Muršec, vodja skupnega sekretariata programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija ter jim predstavila evropsko teritorialno sodelovanje, izvajanje programa čezmejnega sodelovanja in rezultate nekaterih sofinanciranih projektov.

V tem letu je to že drugi obisk študentov pri organu upravljanja in skupnem sekretariatu, prvi je bil v mesecu junij s strani študentov magistrskega študija Univerze uporabnih študij iz Gradiščanske.

Srečanje je del mozaika, ki prispeva k skupnemu ”odpiranju meja” in integraciji znotraj EU ter krepitvi naše skupne evropske identitete.