38 od 44 projektnih vlog, prejetih v okviru tretjega roka za oddajo, je administrativno ustreznih in upravičenih

V četrtek, 14. septembra 2017, se je zaključil tretji rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Do zaključka roka je bilo oddanih 44 projektnih vlog. Rezultat pregleda, ki je bil izveden in zaključen v preteklih tednih, je 38 projektov, ki so skladni s kriteriji za ugotavljanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. Teh 38 projektnih vlog je sedaj predmet ocenjevanja kakovosti.

Projekti, ki niso prestali preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti, imajo možnost za ponovno oddajo dodelane projektne vloge. Naslednji rok za oddajo projektnih vlog se predvideva v prvi polovici leta 2018.

 

Izmenjava izkušenj s programom Central Baltic

 

Ta teden so predstavniki programov sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška obiskali program Central Baltic v kraju Turku na Finskem, kjer so se srečali z vodjo organa upravljanja Merike Niitepõld in informatikom tega programa Veli- Pekka Suuronen. Obisk je bil osredotočen na uporabo eMS s strani programa in s strani upravičencev. Stališče upravičencev je bilo na srečanju predstavljeno s strani projekta Baltic Urban Lab.

Sodelovanje je bilo vzpostavljeno v okviru TAIEX REGIO PEER 2 PEER pobude, ki omogoča izmenjavo izkušenj, dobrih praks in praktičnih rešitev za konkretne težave med organizacijami, ki upravljajo s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada.

Podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju

Organ upravljanja, organ za potrjevanje in revizijski organ so na skupnem srečanju dne 6. oktobra 2017 v Ribnici predstavili svoje delovne aktivnosti in se seznanili z napredkom pri izvajanju Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška in Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska ter podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju.

 

EXPEDIRE Export Academy / izvozna akademija

Evropski projekt EXPEDIRE nudi podjetjem, ki so zainteresirana za izvoz v sklopu EXPEDIRE izvozne akademije prilagojen program usposabljanja na temo izvoz. Izvozna akademija je sestavljena iz modulov prisotnosti in online treningov, ki bodo prilagojeni potrebam sodelujočih podjetij. Z dodatno ponudbo individualnega svetovanja, sodelujoča podjetja dobijo idealno osnovo, da izpolnijo svoje izvozne izzive.

Sodelovanje je brezplačno!

Bi radi sodelovali pri EXEDIRE izvozni akademiji in se dodatno izobražili na teme kot so prodaja v tujini, mednarodno pogodbeno pravo, medkulturni menedžment ali carine?

Potem se prosim obrnite na vašo regionalno projektno organizacijo:

Projekt EXPEDIRE je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.