Poročilo o evalvaciji izvajanja programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Organ upravljanja in Skupni sekretariat sta, skladno z evalvacijskim načrtom za obdobje 2014-2020,  naročila vrednotenje  programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki ga je izvedlo podjetje Novna razvoj d.o.o. Neodvisni zunanji evalvatorji so ocenili uspešnost in učinkovitost zagotavljanja pomoči s strani programskih struktur prijaviteljem in vodilnim/projektnim partnerjem, uporabe elektronskega sistema spremljanja (eMS), postopka izbora projektov, izvajanja nacionalnih kontrol, komuniciranja z upravičenci  in uporabnost  programskih dokumentov ter navodil.

Kot izhaja iz zadevne evalvacije ocenjujejo vodilni partnerji delo Organa upravljanja, Skupnega sekretariata in Nacionalnih organov/Regionalni organov v večini kot dobro in zelo dobro. Prav tako imajo večinoma pozitivne izkušnje s postopki izvajanja programa, uporabo eMS in prepoznavajo prednosti t.i. odprtega javnega razpisa, ki poteka od objave razpisa do porabe sredstev. Programska telesa predvsem izpostavljajo potrebo po intenzivnejšem in poglobljenem sodelovanju, ki krepi medsebojno razumevanje in vodi v skupne rešitve.

Evalvacija vključuje tudi priporočila za delo programskih teles in izvajanje postopkov, ki so nam konkretna usmeritev za delo v  tekočem obdobju  2014–2020 ter po letu 2020. Glavnina priporočil se nanaša na intenziviranje sodelovanja med Nacionalnimi in Regionalnimi telesi ter Organom upravljanja/Skupnim sekretariatom, prenos izkušenj in priporočil Skupnega sekretariata s  ponazoritvijo na praktičnih primerih, nadgradnjo eMS upoštevajoč praktične potrebe uporabnikov in željo po večji prožnosti pri poročanju projektnih partnerjev nacionalnim kontrolam.

Evalvacijsko poročilo (pdf)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja