VABILO na delavnico projekta AS-IT-IC – inovativne IKT storitve za turizem

Partnerji projekta Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično-Informacijski Center (AS-IT-IC), vabijo, da se udeležite delavnice AS-IT-IC – inovativne IKT rešitve na področju turizma, ki se bo odvijala v sklopu multikonference Informacijska družba na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani (Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana), v tednu med 9. in 13. oktobrom 2017 (natančen datum bo naknadno določen). Multikonferenca omogoča raziskovalcem in razvijalcem sistemov, da predstavijo svoje najnovejše raziskave in odkritja z različnih področij informacijske družbe.

K sodelovanju vabijo predvsem druge vodilne in projektne partnerje v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija_Avstrija, ki razvijajo IKT rešitve za podporo turizmu, za vzpostavitev sodelovanja in izmenjave izkušenj.

Cilj delavnice AS-IT-IC, na kateri bodo predstavljeni prototipi, ki se razvijajo v sklopu projekta AS-IT-IC, ter inovativne informacijsko-komunikacijske (IKT) rešitve za potrebe turizma, ki jih razvijajo tretje osebe oz. organizacije, je tudi mreženje ponudnikov ter povpraševalcev po inteligentnih turistično-orientiranih IKT rešitvah.

Udeležba na delavnici AS-IT-IC je brezplačana.

Za več informacij obiščite spletno stran Instituta Jožef Stefan.

Vabilo in program

VABILO NA POHOD PO MARIBORSKEM POHORJU!

Vabimo vas, da se v soboto, 23. septembra 2017  v okviru Dneva evropskega sodelovanja (EC DAY) 2017 udeležite pohoda po Mariborskem Pohorju

Dogodek organizira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru treh čezmejnih programov sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška in je za udeležence brezplačen.

Pohod bo potekal po nezahtevni gozdni poti in bo odlična priložnost za druženje med programi in udeleženci pohoda. Vabljeni ste skupaj s svojimi družinami! Pridružite se nam in spoznajte naše programe in projekte!

Organizatorji zagotovimo avtobusni prevoz iz programskih območij, brezplačno vožnjo z vzpenjačo, hrano, pijačo in živo glasbo, vi pa dobro voljo! Vsi prijavljeni udeleženci pohoda boste prejeli tudi nahrbtnik.

Ker je število udeležencev omejeno vas prosimo, da se na dogodek čim prej prijavite na sledeči spletni strani: www.si-at.eu/en2/ec-day-2017. V kolikor se boste dogodka udeležili z organiziranim avtobusnim prevozom, bodite pri prijavi pozorni na pravilno izbiro vstopne postaje in na navedene ure odhoda. Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost. V kolikor se nam boste pridružili in pri tem zapeljali čez mejo, ne pozabite na veljavni osebni dokument (osebna, potni list).

Vabilo s programom.

Opis posameznih točk.

Pregled avtobusnih prog.

Za več informacij o EC DAY obiščite spletno stran EC DAY 2017.

Poročilo o evalvaciji izvajanja programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Organ upravljanja in Skupni sekretariat sta, skladno z evalvacijskim načrtom za obdobje 2014-2020,  naročila vrednotenje  programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki ga je izvedlo podjetje Novna razvoj d.o.o. Neodvisni zunanji evalvatorji so ocenili uspešnost in učinkovitost zagotavljanja pomoči s strani programskih struktur prijaviteljem in vodilnim/projektnim partnerjem, uporabe elektronskega sistema spremljanja (eMS), postopka izbora projektov, izvajanja nacionalnih kontrol, komuniciranja z upravičenci  in uporabnost  programskih dokumentov ter navodil.

Kot izhaja iz zadevne evalvacije ocenjujejo vodilni partnerji delo Organa upravljanja, Skupnega sekretariata in Nacionalnih organov/Regionalni organov v večini kot dobro in zelo dobro. Prav tako imajo večinoma pozitivne izkušnje s postopki izvajanja programa, uporabo eMS in prepoznavajo prednosti t.i. odprtega javnega razpisa, ki poteka od objave razpisa do porabe sredstev. Programska telesa predvsem izpostavljajo potrebo po intenzivnejšem in poglobljenem sodelovanju, ki krepi medsebojno razumevanje in vodi v skupne rešitve.

Evalvacija vključuje tudi priporočila za delo programskih teles in izvajanje postopkov, ki so nam konkretna usmeritev za delo v  tekočem obdobju  2014–2020 ter po letu 2020. Glavnina priporočil se nanaša na intenziviranje sodelovanja med Nacionalnimi in Regionalnimi telesi ter Organom upravljanja/Skupnim sekretariatom, prenos izkušenj in priporočil Skupnega sekretariata s  ponazoritvijo na praktičnih primerih, nadgradnjo eMS upoštevajoč praktične potrebe uporabnikov in željo po večji prožnosti pri poročanju projektnih partnerjev nacionalnim kontrolam.

Evalvacijsko poročilo (pdf)