VABILO na lončarsko delavnico v okviru projekta 321go

JZ Krajinski park Goričko in OŠ Grad vabita na zaključni dogodek, lončarsko delavnica pri OŠ Grad, ki bo v soboto, 5. avgust ob 14.00 in je del petdnevne aktivnosti v okviru projekta 321go.

Delavnico vodita lončar Štefan Zelko iz Lemerja, ki je vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine in Karel Šalamon, ki znanje in veščino lončarjenja prenaša na mlade v Osnovni šoli Grad. Poudarek delavnice je na pripravi izdelkov za žganje, prikaz tradicionalnega črnega žganja ter repliciranju značilnih poslikav goričkega lončarja Adolfa Hašaja. Prikazano bo nalaganje peči z izdelki, zaprtje peči in črno žganje na tradicionalen način.

VABILO 321go

Obvestilo o spremembah pri pregledovanju partnerjevega poročila o napredku (za slovenske upravičence)

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: SVRK) obvešča vse slovenske projektne partnerje (v nadaljevanju PP), ki sodelujejo v programih evropskega teritorialnega sodelovanja in zanje vrši prvostopenjsko kontrolo nacionalna kontrola v okviru SVRK, da je mogoče od 17. 7. 2017 dalje partnerjevo poročilo o napredku, če zanj še ni bil izdan certifikat, dopolniti.

Dopolnjevanje je mogoče v primerih, ko ni priložena sledeča dokumentacija: 1. potrdila FURS-a (potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o DDV statusu); 2. izpis ločenega stroškovnega mesta; 3. izpis iz registra osnovnih sredstev; 4. dokazila o plačilu; 5. skupni REK obrazec; 6. predpisani obrazci; 7. manjkajoče pravne podlage za zaposlene; 8. manjkajoči dokumenti v postopku izvedbe javnega naročila; 9. manjkajoči interni pravilniki, če PP z njimi razpolaga.

Partnerjevo poročilo o napredku je mogoče dopolniti v roku petih (5) koledarskih dni. Zahtevek za dopolnitev dokumentacije bo PP poslan po elektronski pošti. Dopolnitve je potrebno poslati na elektronski naslov, s katerega je bil poslan omenjeni Zahtevek. Če nacionalna kontrola dopolnitev ne bo prejela v navedenem roku, izdatki ne bodo potrjeni, so pa lahko dopolnjeni v okviru preverjanja naslednjega partnerjevega poročila o napredku.

Hkrati vas obveščamo, da so vsebinske dopolnitve mogoče le v okviru naslednjega partnerjevega poročila o napredku projekta. Sprememba glede možnosti dopolnjevanja poročil o napredku projektnih partnerjev bo povzeta tudi v posodobljeni verziji »Navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014-2020«.

NAJAVA DOGODKA OB DNEVU EVROPSKEGA SODELOVANJA 2017!

V okviru Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko čezmejni programi sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška v duhu slogan letošnjega Dneva evropskega sodelovanja »To go far, go together« “organizirajo pohod po Mariborskem Pohorju.

Označite si datum na koledarju in se nam pridružite na našem dogodku v okviru Dneva evropskega sodelovanja 2017, ki bo potekal v soboto, 23. septembra 2017 v Sloveniji.

Dogodek je za udeležence brezplačen. Organizatorji zagotovimo avtobusni prevoz iz programskih območij, hrano in pijačo. Udeleženci pa prinesite ta vikend s seboj dobro voljo! Vabilo, podrobnosti o programu in prijavnica na dogodek bodo na razpolago v kratkem. Za več informacij o EC day obiščite spletno stran EC Day.

 

Objavljena nova verzija pogostih vprašanj (FAQ)

Pogosta vprašanja, ki so objavljena na spletni strani programa za področja splošna vprašanja, upravičenost izdatkov in poročanje in elektronski sistem spremljanja (eMS), so bila dopolnjena s področjem informiranje in obveščanje.

Nova verzija je na voljo pod “Pogosta vprašanja”.

Objavljene nove verzije treh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence

Objavljene so nove verzije treh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, in sicer 5. dela (verzija 3), ki vsebuje navodila o poročanju o napredku projekta, 6. dela (verzija 2), ki vsebuje navodila glede informiranja in obveščanja in 7. dela (verzija 1), ki vsebuje navodila glede arhiviranja in zaključevanja.

Nove oz. vsebinsko nadgrajene verzije so na voljo na spletni strani v priročniku o izvajanju projektov za upravičence (5. del, 6. del in 7. del) oz. v okviru razpisne dokumentacije javnega razpisa.

Optimistično razpoloženje na predstavitveni konferenci 24 mest v organizaciji avstrijskega združenja sodelujočih mest

V ponedeljek 3. julija 2017 je v Impulsquartier Loipersdorf (Avstrija) potekala predstavitvena konferenca čezmejnega projekta „City cooperation II“. Projekt izvaja združenje osmih avstrijskih mest, skupaj s sedmimi madžarskimi in devetimi slovenskimi mesti – partnericami (24 mest) v okviru EU programov Interreg Avstrija – Madžarska 2014-2020 in Interreg Slovenija – Avstrija 2014-2020.  

Začetek v spodbujevalnem centru

Predstavitveno konferenco 24 mest je zgodaj popoldne v spodbujevalnem centru Loipersdorf, kjer so bili prisotni številni gostje s strani gospodarstva, politike in drugih institucij, otvorila deželna svetnica MMag. Barbara Eibinger-Miedl. Prisotni so v nadaljevanju lahko obiskali dve delavnici s štirimi področji, ki so zelo relevantna za prihodnji razvoj mest: »Trgovska lokacija: središče mesta«, »Moderni razvoj mest«, »Kreativno gospodarstvo kot motor razvoja« in »Digitalne spremembe kot priložnost v gospodarstvu« so bila težišča usmeritev, ki bi naj popeljala mesta v prihodnost. Vsakemu renomiranemu osrednjemu govorniku (Prof. Dr. Karl Schörghuber, Mag. Heimo Maieritsch Mag. Marie-Theres Zirm in Christian Kittl) so sledile kratke spodbude iz vseh sodelujočih držav. V nadaljevanju so bili k sodelovanju povabljeni tudi ostali prisotni: trendi, razvojne priložnosti, poudarki iz posameznih mest ter konkretne strategije za digitalne spremembe so bile teme razprav.

Cilj organizatorja je bil, da informira podjetnike, predstavnike institucij, politike in druge deležnike o predvidenih aktivnostih v projektu in jih navduši za sodelovanje pri tem. Načrtovani vrhunec konference pa je bilo predavanje vodilnega strokovnjaka za nevromarketing v Evropi, raziskovalca možganov dr. Hans-Georga Häusla. Dan se ja zaključil tako kot se je začel: ob mreženju se je razpravljalo o čezmejnih perspektivah in skupnih načrtih za prihodnost.

„Faza 2“: Nove perspektive za osem mest

Župan Werner Gurtzwar, predsedujoči združenju osmih avstrijskih mest, je svoj otvoritveni govor na konferenci začel z besedami: »Prvi projekt smo kot partnerstvo 24 mest že izvedli, sedaj smo v fazi 2, ko gre za nove perspektive.« Konferenca predstavlja začetek dvoletnega razvojnega procesa s ciljem vzpostaviti nove in inovativne iniciative za povečanje regionalne kupne moči. »Veselimo se, da bomo središča mest spet napolnili z življenjem«, tako Gurtzwar.

Združenje osmih vzhodnoštajerskih avstrijskih mest sestavljajo sledeča mesta: Bad Radkersburg, Fehring, Feldbach, Friedberg, Fürstenfeld, Gleisdorf, Hartberg in Weiz, ki želijo vzpostaviti ukrepe za zagotavljanje regionalne usmerjenosti kupne moči kar pomeni, da bodo lokalni prebivalci kupovali predvsem regionalno pridelano hrano in ostale regionalno proizvedene izdelke ter storitve. Pred petnajstimi leti je združenje mest uvedlo bone ugodnosti, kar je izredno povečalo usmerjenost kupne moči na regijo. Priljubljeno plačilno sredstvo bomo posodobili v skladu z napredujočo digitalno tehnologijo in spremembami, ki jih ta prinaša. Namestnik deželnega glavarja Michael Schickhofer je poudaril, da je evropsko partnerstvo 24 mest pomembno, da kljub spletni konkurenci, središča mest ponovno naredi atraktivna za obiskovalce in kupce. Župan Eggenreich je povedal, da so v partnerstvu 24 mest vzpostavljene medsebojne povezave, ki niso le posledica skupne zgodovine. Dodal je še: »Vsi se moramo zavedati pomembnosti trgovanja, saj je ta dosegel točko, ko bo prišlo do pomembnih sprememb. Le s skupnimi močmi bo mogoče ohraniti uspešna mesta tako v Avstriji kakor tudi v Sloveniji in na Madžarskem.« Deželni svetnik Johann Seitinger je izpostavil, da so bile v zadnjih desetletjih izvedene določene napačne poteze na področju prostorske politike: »Ampak ni še prepozno za reakcijo.« Skupni cilj mora biti, da se kvaliteta mestnih jeder razvije v taki meri, da se ljudje ne bodo izseljevali, ampak ostajali v regiji. Na koncu se je deželni svetnik Seitinger zahvalil partnerstvu 24 mest za že opravljeno delo ter pozdravil priložnost, ki jo ponuja izvedba novega projekta, predstavljenega na konferenci.

Več informacij je na voljo na strani 24Cities.

 

Mednarodna dirka z električnimi vozili »e-via 2017«

V petek 30. 6. 2017 in soboto 1. 7. 2017 je v okviru projekta E-SME (E-Mobility meets SME’s / e-mobilnost sreča MSP-je) potekala mednarodna dirka z električnimi vozili »e-via 2017«. 36 ekip se je v okviru dvo-dnevnega dogodka, skozi Avstrijo in Slovenijo, podalo na 460 km dolgo pot, ki je potekala skozi Teichalm, Hartberg, Fehring, Kidričevo, Ptuj, Mursko Soboto, Pöllauberg in druge kraje s ciljem v kraju Bad Blumau v Avstriji.

Udeleženci dirke so se na poti pomerili v različnih nalogah kot je energetsko učinkovita vožnja, pametno načrtovanje časa ter posebnih spretnostnih preizkusih. Na posameznih postajališčih so si obiskovalci lahko ogledali različna vozila, ki so prijazna okolju in trajnostno naravnana. Namen dvodnevnega dogodka je bil predvsem informiranje in osveščanje javnosti  glede pomembnosti in uporabnosti e-mobilnosti.