Prvo čezmejno srečanje mreže institucij v okviru projekta Regiohelp

Srečanje, ki so se ga udeležili partnerji projekta ter vodje in predstavniki institucij s področja zdravstva, sociale in regionalnega razvoja iz Avstrije in Slovenije, je bilo namenjeno predvsem temu, da se partnerji, institucije in regionalni deležniki bolje spoznajo, čezmejno izmenjajo znanja, izkušnje ter primere dobrih praks in poskušajo razviti ter oblikovati skupne možnosti sodelovanja tudi po zaključnem projektu Regiohelp.

Slovenske institucije so zastopali predstavniki Ljudske univerze Murska Sobota, Centra za socialno delo Murska Sobota, Doma starejših občanov Radenci, Nacionalnega inštituta za javno zdravje – Območna enota Murska Sobota ter Mestne občine Murska Sobota. Prisotni na čezmejnem bilateralnem srečanju so bili priča predstavitvi socialnega in zdravstvenega sistema v Avstriji in Sloveniji, delo v skupinah s posameznih področij pa je bilo namenjeno predvsem že prej omenjeni izmenjavi znanj, mnenj in izkušenj ter iskanju skupnih točk, kjer bi lahko poiskali ustrezne rešitve za težave na področju sociale in zdravstva v obeh regijah. Na srečanju so člani projektne skupine ter socialni in zdravstveni deležniki regij Pomurje in Voitsberg podpisali tudi Sporazum o prihodnjem sodelovanju v projektu Regiohelp ter se tako slovesno odločili, da bodo tudi v prihodnje v okviru svojih zmožnosti vzpostavljali tesnejše medsebojno sodelovanje, se medsebojno podpirali ter skupaj razvijali nove modele regionalnega socialnega in zdravstvenega managementa za dvigovanje dostopnosti do pravih storitev v pravih institucijah.

Silva Nemeš, CZR Murska Sobota

Obisk študentov magistrskega študija Univerze uporabnih študij iz Gradiščanske (Avstrija) pri Organu upravljanja

Organ upravljanja in Skupni sekretariat programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija sta 22. junija 2017 gostila študente magistrskega študija na področju upravljanja EU projektov z Univerze uporabnih študij iz mesta Eisenstadt v Avstriji.

Skupina 24 študentov in dveh mentorjev je v okviru strokovne ekskurzije v Ljubljani obiskala tudi Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Sektor za upravljanje čezmejnih programov, kjer sta jih sprejela Dimitrij Pur, namestnik vodje organa upravljanja in Mojca Muršec, vodja skupnega sekretariata ter jim predstavila evropsko teritorialno sodelovanje, izvajanje programa čezmejnega sodelovanja in rezultate nekaterih sofinanciranih projektov.

Srečanje je del mozaika, ki prispeva k skupnemu ”odpiranju meja” in integraciji znotraj EU ter krepitvi naše skupne evropske identitete.

Uspešno izvedeni delavnici za poročanje in za prijavitelje

V sredo, 14. junija 2017, sta bili v Dobrni izvedeni delavnici v okviru programa, in sicer za poročanje ter za potencialne prijavitelje. 

V okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je bilo za izvajanje odobrenih 10 projektov. Za vodilne in projektne partnerje teh projektov je bila včeraj v dopoldanskem času izvedena delavnica za poročanje.

Na drugi tovrstni delavnici so udeležencem bila predstavljena navodila o informiranju in obveščanju ter navodila o poročanju. Osrednji del delavnice je bil namenjen praktični predstavitvi poročanja v elektronskem sistemu spremljanja (eMS).

Delavnice se je udeležilo nekaj več kot 60 udeležencev. Večina udeležencev se je delavnice udeležila v vlogi vodilnega ali projektnega partnerja, med njimi so pa bili tudi programski partnerji iz obeh sodelujočih držav.

Za več informacij o delavnici za poročanje kliknite tukaj.

V popoldanskem času je bila izvedena še delavnica, namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

V okviru te delavnice je skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavil program sodelovanja, podal informacije o javnem razpisu, analizi 1. in 2. roka Javnega razpisa in povzel najpogostejše administrativne napake, predstavil pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji oddali projektne vloge. Delavnice se je udeležilo nekaj več kot 60 udeležencev.

V okviru Javnega razpisa je za projekte še na voljo nekaj manj kot 21 mio EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tretji rok za oddajo projektov bo potekel 14. septembra 2017 ob 12. uri.

Za več informacij o delavnici za prijavitelje kliknite tukaj.

Prijava na delavnico za prijavitelje

Obveščamo vas, da je možna prijava na delavnico za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, ki bo v sredo, 14. junija 2017 v Dobrni (Slovenija).

Za prijavo prosim izpolnite prijavni obrazec na sledeči povezavi: PRIJAVA.

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020. Delavnica bo izvedena na način (simultano tolmačenje bo zagotovljeno), da se lahko delavnice udeležijo prijavitelji iz obeh držav.

Lep pozdrav,

vaš Skupni Sekretariat

Vabilo na delavnico 14-6-2016

Sprememba javnega razpisa in nova verzija priročnika

Obveščamo vas, da smo objavili spremembo javnega razpisa za predložitev projektov in novi verziji 2. in 3. dela priročnika o izvajanju projektov za upravičence.

Sprememba javnega razpisa za predložitev projektov je objavljen v današnjem Uradnem listu RS ter na spletni strani programa v rubriki JAVNI RAZPIS, kjer sta na voljo tudi novi verziji 2. in 3. dela priročnika o izvajanju projektov za upravičence. 

 

Mednarodno usposabljanje za uporabo eMS informacijskega sistema za predstavnike revizijskega organa in revizijskih teles iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije

Ljubljana, 31. maj 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (OU) in skupnih sekretariatov (SS) za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je organizirala usposabljanje za predstavnike Skupine revizorjev (Group of Auditors) za uporabo elektronskega sistema spremljanja (eMS).

Delavnice so se udeležili predstavniki revizijskih teles iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in revizijskega organa iz Slovenije, ki so se pobližje spoznali s samim sistemom. Podrobneje jim je bila predstavljena sama registracija v eMS, komunikacijski modul, sestava prijavnice, ocenjevanje prijavnic, samo poročanje skozi sistem, modul prvostopenjske kontrole, projektna poročila itd. Največji poudarek je bil na predstavitvi modula organa za potrjevanje in modula za revizije in finančne korekcije. Pridobljeno znanje so po predstavitvi utrdili z reševanjem 38. nalog, ki so jih zanje pripravili predstavniki OU in SS. Usposabljanje bo gotovo pripomoglo h kvalitetnejšemu in hitrejšemu izvajanju revizij projektov in sistema.