Najava delavnice za prijavitelje

Obveščamo vas, da bo delavnica za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, predvidoma 14. junija 2017 s pričetkom ob 13. uri v Sloveniji.

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020 (3. rok za predložitev vlog se bo zaključil 14. septembra 2017). Delavnica bo izvedena na način (simultano tolmačenje bo zagotovljeno), da se lahko delavnice udeležijo prijavitelji iz obeh držav.

Število mest na delavnici je omejeno. Prijave na delavnico bodo v kratkem možne na naši spletni strani.

Lep pozdrav,

vaš Skupni Sekretariat

GEOFESTIVAL 2017 – TAKO PISAN IN RAZNOLIK JE GEOPARK KARAVANKE

Bild4PKV petek, 19. maja 2017, je v prostorih Kulturnega doma Pliberk/Bleiburg potekala novinarska konferenca k predstavitvi GEOFESTIVALA 2017. GEOFESTIVAL letošnje leto poteka prvič, in sicer v okviru čezmejnega Interreg projekta EUfutuR: Prihodnost Evropa – Identiteta, internacionalizacija in institucionlizacija – Geopark Karavanke.

GEOFESTIVAL je barvita paleta zanimivih dogodkov, ki se bodo v čezmejnem Karavanke UNESCO globalnem geoparku odvijali v obdobju med 19. majem in 10. junijem, dodatne zanimive aktivnosti pa bodo v geoparku potekale preko celega leta. Obdobje med 19. majem in 10. junijem sovpada s tednom evropskih geoparkov, ki se prireja vsako leto in sicer v vseh evropskih geoparkih. Namen teh dni je v ospredje postaviti vsebine Geoparka, predvsem raznoliko kulturno, naravno in geološko dediščino.

Bild5PKGeopark Karavanke se bo tako predstavil v obliki novih in obstoječih prireditev, delavnic za otroke, kot tudi v kulturnih in športnih dogodkih. Novinarsko konferenco je z uvodnim pozdravom otvorila ga. Bojana Ploj iz Skupnega sekretariata programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Sledila je predstavitev programa GEOFESTIVALA 2017 in ostalih aktivnosti, ki potekajo v okviru čezmejnega Interreg projekta EUfutuR; predstavitve so pripravili partnerji projekta EUfutuR. Udeležence je v imenu vodilnega partnerja Delovne skupnosti Geopark Karavanke pozdravil predsednik – župan Gerhard Visotschnig, s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave direktor – dr. Darij Krajčič, v imenu Regionalne razvojne agencije za koroško regijo – gospod Primož Vodovnik i

n s strani Društva Kulturni dom Pliberk/Bleiburg – gospod Milan Piko.

Novinarska konferenca je bila zaključena s prečudovito gledališko predstavo Vrtec Šmihel nad Pliberkom/St. Michael ob Bleiburg, z naslovom »Veliki in mali kamen«, katera je pokazala, da je geologija Geoparka Karavanke POLNA ŽIVLJENJA!

Obvestilo o objavi 3. roka za predložitev vlog skupaj z dodatnimi informacijami

slika 3. rokObveščamo vas, da je bil v okviru 4. zasedanja Odbora za spremljanje dogovorjen datum 3. roka za predložitev vlog. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložite neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

3. rok za predložitev vlog v okviru programa se bo zaključil 14. septembra 2017 ob 12. uri. Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani programa.

Hkrati vas obveščamo, da bo predvidoma 2. junija 2017 objavljena sprememba javnega razpisa in sicer v Uradnem listu RS ter na spletni strani programa v rubriki »Javni razpis«. Spremembe javnega razpisa ne bodo vplivale na sam postopek prijave, temveč so povezane s spremembami v postopku preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog.  

Na osnovi evalvacije 1. in 2. roka za predložitev vlog ugotavljamo, da na ravni programa še niso dosežene načrtovane vrednosti programskih kazalnikov, ki se nanašajo na promocijo sodelovanja raziskovalnih inštitucij in podjetij, raziskovalnih projektov in projektov na temo internacionalizacije (prednostna os 1).

V okviru 2. prednostne osi še niso dosežene vrednosti kazalnikov, ki se nanašajo na tematiko bio- in geodiverzitete ter poplavne zaščite, medtem, ko se v okviru 3. prednostne osi to nanaša na obvladovanje tveganj in izboljšanje javnih storitev.

Glede na sredstva, ki so še razpoložljiva v okviru prednostne osi 1 in doseganje vrednosti programskih kazalnikov, velja upoštevati  priporočilo, da projekti v okviru 1. prednostne osi, ki se prijavljajo na 3. rok za predložitev vlog naj ne presegajo 0,5 milijona EUR sredstev ESRR.

funds SI2

Vabilo na delavnico za poročanje za slovenske upravičence

Sektor za kontrolo-programi ETS, IPA in MFM v okviru Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vabi na delavnico za poročanje za slovenske upravičence čezmejnih programov Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška in Italija-Slovenija, transnacionalnih programov Interreg V-B Območje Alp, Srednja Evropa, Podonavje, Mediteran, ADRION ter medregionalnega programa Interreg V-C INTERREG EUROPE, ki bo potekala 5.6.2017 v prostorih MONS Hotel-a, s pričetkom ob 9.00 uri.

Na delavnico se je potrebno prijaviti in sicer do vključno 30.5.2017. Podrobnejše informacije so vam na voljo v priloženem vabilu.

VABILO NA DELAVNICO

 

Javni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za predfinanciranje

Slovenski regionalno razvojni sklad je 21. aprila 2017 objavil javni razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 20 z dne 21. 4. 2017). Upravičeni vlagatelji se lahko prijavijo od 22. 5. 2017 dalje do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 15. 12. 2017. Javni razpis, prijavni obrazec in dodatne informacije so na voljo na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.