Objavljen interaktivni zemljevid

Obveščamo vas, da je na spletni strani programa v meniju ZEMLJEVID objavljen interaktivni zemljevid programskega območja, v okviru katerega lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov sofinanciranih v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, prav tako pa bodo kmalu objavljeni tudi sofinancirani projekti v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Interaktivni zemljevid vam lahko služi tudi kot pomoč pri iskanju in navezavi stikov z morebitnimi bodočimi partnerji.

SI