Predstavitev programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija na EU predstavništvu dežele Koroške – Bruselj, 24. marec 2017

Na EU predstavništvu dežele Koroške, je predstavnik programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A  Slovenija-Avstrija Dimitrij Pur, seznanil visoko delegacijo dežele Koroške, pod vodstvom predsednika deželnega parlamenta Ing. Reinhart Rohr, z dosežki na programu. Ob tem je bil izpostavljen prispevek programa k  ”odpiranju meja” in izkoriščanju skupnih razvojnih potencialov obmejnega območja med  avstrijsko Koroško in Slovenijo.