Objavljen interaktivni zemljevid

Obveščamo vas, da je na spletni strani programa v meniju ZEMLJEVID objavljen interaktivni zemljevid programskega območja, v okviru katerega lahko poiščete projektne partnerje in opise projektov sofinanciranih v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, prav tako pa bodo kmalu objavljeni tudi sofinancirani projekti v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Interaktivni zemljevid vam lahko služi tudi kot pomoč pri iskanju in navezavi stikov z morebitnimi bodočimi partnerji.

SI

Predstavitev programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija na EU predstavništvu dežele Koroške – Bruselj, 24. marec 2017

Na EU predstavništvu dežele Koroške, je predstavnik programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A  Slovenija-Avstrija Dimitrij Pur, seznanil visoko delegacijo dežele Koroške, pod vodstvom predsednika deželnega parlamenta Ing. Reinhart Rohr, z dosežki na programu. Ob tem je bil izpostavljen prispevek programa k  ”odpiranju meja” in izkoriščanju skupnih razvojnih potencialov obmejnega območja med  avstrijsko Koroško in Slovenijo.

Mednarodno usposabljanje za uporabo eMS informacijskega sistema za predstavnike nacionalnih kontrolnih enot iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije – Ljubljana, 21. marec 2017

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja in Skupnih sekretariatov za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A  Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška je organizirala usposabljanje za nacionalne kontrolorje za uporabo elektronskega sistema spremljanja (eMS). Delavnice se je udeležilo več kot 60 predstavnikov nacionalnih kontrolnih enot iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije ter Organa za potrjevanje (Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja). Usposabljanje bo pripomoglo h  kvalitetnejšemu in hitrejšemu potrjevanju partnerskih poročil. Izvedba delavnice časovno sovpada z objavo pozitivnega mnenja neodvisnega revizijskega organa, v katerem  se ugotavlja, da Organ upravljanja in Organ za potrjevanje za programe sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska izpolnjujeta pogoje za imenovanje v postopku akreditacije.

Video navodila za izpolnjevanje časovnice in zbirnika regresa

Obveščamo vas, da so na spletni strani programa objavljena video navodila za izpolnjevanje časovnice in zbirnika regresa za slovenske upravičence. Video navodila, ki vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju teh dveh dokumentov, so bila pripravljena s strani slovenske nacionalne kontrolne enote. Več informacij vam je na voljo na naslednji strani.

casovnica zbirnik regresa