Odobreni projekti v okviru 2. roka za predložitev vlog

V okviru 3. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je potekalo 1. in 2. februarja 2017 v kraju St. Georgen am Längsee na avstrijskem Koroškem so člani OzS odločali o projektih, ki so bili predloženi v okviru drugega roka za predložitev vlog.

V okviru drugega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 73 projektnih vlog. Na dvodnevnem zasedanju na avstrijskem Koroškem, so člani OzS razpravljali o 49-ih administrativno ustreznih in upravičenih projektih. Na zasedanju je bilo odobrenih 10 projektov, nadaljnjih 10 je bilo odloženih, 29 jih je bilo zavrnjenih.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma v začetku aprila sklenjene pogodbe o sofinanciranju s sredstvi ESRR.

slika SLO
 

V okviru prednostne osi 1 je bilo odobrenih 6 projektov v skupni vrednosti ca. 5.964.873,76 EUR ESRR, in sicer:

– ABS – Network
– RETINA
– CapaCon
– Start-up AA
– EXPEDIRE
– Passport to Export

V okviru prednostne osi 2 je bil odobren 1 projekt v skupni vrednosti ca. 2.334.865,73 EUR ESRR, in sicer:

– Alpe Adria Park

V okviru prednostne osi 3 so bili odobreni 3 projekti v skupni vrednosti ca. 3.620.521,27 EUR ESRR, in sicer:

– NEKTEO
– City Cooperation II
– URBAN DIVERSITY

 

 

Skupaj bo tako v programu v okviru drugega roka Javnega razpisa vezanih ca. 11,9 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 26 % vseh razpoložljivih programskih sredstev. V okviru 1. in 2. roka je oz. bo program tako vezal ca. 54 % programskih sredstev.

Sklepe nadzornega odbora si lahko pogledate tukaj.