Natečaj za nagrado »RegioStars Awards 2017«

regiostarsEvropska komisija je objavila natečaj za nagrado RegioStars Awards 2017 – ta letna nagrada praznuje letos že 10. obletnico – za najbolj inovativne regionalne razvojne projekte, ki so sofinancirani s sredstvi evropskih strukturnih skladov. Nagrade najboljšim bodo podeljene 10. oktobra 2017 in sicer v Tednu evropskih regij in mest (OPEN DAYS) v Bruslju.

Nagrade za leto 2017 bodo podeljene v naslednjih kategorijah:

1) Pametna specializacija za inovacije MSP
2) Energetska skupnost: ukrepi za podnebje
3) Krepitev vloge žensk in njihovo aktivno sodelovanje
4) Izobraževanje in usposabljanje
5) CityStars: Mesta v digitalnem prehodu

Za nagrado v letu 2017 bodo izbrani finalisti povabljeni na podelitev nagrad RegioStars Awards 2017, ki bo potekala v okviru dnevov odprtih vrat oktobra 2017.

Več informacij in prijavni obrazci so vam na voljo na: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Rok za oddajo najbolj inovativnih projektov s strani Organa upravljanja Evropski komisiji je 10. april 2017. Zainteresirani vodilni upravičenci (partnerji) naj predložijo svoje prijave, po možnosti v angleškem (ali nemškem) jeziku, najkasneje do 5. aprila 2017 Organu upravljanja/Skupnemu sekretariatu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija na elektronski naslov: si-at.svrk@gov.si.

V primeru dodatnih vprašanj se prosim obrnite na: regiostars2017@iservice-europa.eu.

Odobreni projekti v okviru 2. roka za predložitev vlog

V okviru 3. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je potekalo 1. in 2. februarja 2017 v kraju St. Georgen am Längsee na avstrijskem Koroškem so člani OzS odločali o projektih, ki so bili predloženi v okviru drugega roka za predložitev vlog.

V okviru drugega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 73 projektnih vlog. Na dvodnevnem zasedanju na avstrijskem Koroškem, so člani OzS razpravljali o 49-ih administrativno ustreznih in upravičenih projektih. Na zasedanju je bilo odobrenih 10 projektov, nadaljnjih 10 je bilo odloženih, 29 jih je bilo zavrnjenih.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma v začetku aprila sklenjene pogodbe o sofinanciranju s sredstvi ESRR.

slika SLO
 

V okviru prednostne osi 1 je bilo odobrenih 6 projektov v skupni vrednosti ca. 5.964.873,76 EUR ESRR, in sicer:

– ABS – Network
– RETINA
– CapaCon
– Start-up AA
– EXPEDIRE
– Passport to Export

V okviru prednostne osi 2 je bil odobren 1 projekt v skupni vrednosti ca. 2.334.865,73 EUR ESRR, in sicer:

– Alpe Adria Park

V okviru prednostne osi 3 so bili odobreni 3 projekti v skupni vrednosti ca. 3.620.521,27 EUR ESRR, in sicer:

– NEKTEO
– City Cooperation II
– URBAN DIVERSITY

 

 

Skupaj bo tako v programu v okviru drugega roka Javnega razpisa vezanih ca. 11,9 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 26 % vseh razpoložljivih programskih sredstev. V okviru 1. in 2. roka je oz. bo program tako vezal ca. 54 % programskih sredstev.

Sklepe nadzornega odbora si lahko pogledate tukaj.