Program sodelovanja na konferenci Alpske konvencije

V petek, 21. oktobra 2016 je bila v Tinjah/Tainach izvedena konferenca »Karavanke in Alpska konvencija – priložnost regionalnega razvoja«, v okviru katere se je s promocijsko strojnico predstavil tudi Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Konference se je kot govorec udeležil tudi državni sekretar v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Franc Matjaž Zupančič.

49 od 73 projektnih vlog, prejetih v okviru drugega roka za oddajo, je administrativno ustreznih in upravičenih

V sredo, 27. julija 2016, se je zaključil drugi rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Do zaključka roka je bilo oddanih 73 projektnih vlog. Rezultat pregleda, ki je bil izveden in zaključen v preteklih tednih, je 49 projektov, ki so skladni s kriteriji za ugotavljanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. Teh 49 projektnih vlog je sedaj predmet ocenjevanja kakovosti.

Projekti, ki niso prestali preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti, imajo možnost za ponovno oddajo dodelane projektne vloge. Naslednji rok za oddajo projektnih vlog je predviden v mesecu marcu 2017.

prejete in admin vloge po PN