Podpisane prve pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR

KolaziDanes, 28. 7. 2016 so bile, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2014–2020, podpisane prve pogodbe o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V programskem obdobju 2014–2020 se tako nadaljuje in dodatno krepi že sicer zelo uspešno čezmejno sodelovanje med državama, kar tudi v prihodnje obeta veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih se čezmejno povezovanje tudi v praksi poteka, pa nenazadnje prispevajo tudi k spoznavanju različnosti, nas miselno in idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne Evrope.

Odprti javni razpis z več roki za predložitev projektnih vlog, v okviru katerega so bile danes podpisane prve pogodbe o sofinanciranju, je bil objavljen decembra 2015. Za nekaj manj kot 45 milijonov evrov sredstev ESRR so lahko kandidirali upravičenci z obeh strani meje (upravičenih je 17 regij: v Sloveniji Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska statistična regija; v Avstriji pa Vzhodna Štajerska, Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, Zgornja Štajerska–Vzhod, Zgornja Štajerska–Zahod, Spodnja Koroška, Celovec-Beljak, Zgornja Koroška in Južna Gradiščanska), in sicer s projekti, ki se vsebinsko nanašajo na krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, na varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter na izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovito javno upravo. Prvi rok za oddajo projektov se je zaključil februarja 2016, končno odločitev o odobritvi pa je v začetku junija 2016 sprejel Odbor za spremljanje programa, sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 13 projektov (prejeli smo 52 vlog) v skupni vrednosti 12,7 milijona evrov sredstev ESRR, katerih cilj so dolgoročni učinki na področju izkoriščanja obmejnih potencialov s področja raziskav in razvoja, gospodarstva, turizma, javnih storitev, naravne in kulturne dediščine in trajnostnega medinstitucionalnega povezovanja. Uradnega podpisa pogodb so se udeležili predstavniki vodilnih partnerjev štirih odobrenih projektov, in sicer SMART PRODUCTION, regioWIN, E-SME in EUfutuR.

Nov pristop programa, ki gradi na poenostavljanju postopkov, odprtem razpisu z več roki za predložitev projektnih vlog in ga zaznamuje uporaba elektronskega sistema spremljanja (eMS) za oddajo in kasnejše spremljanje projektov (e-kohezija), je občutno skrajšal postopke od zaključka roka za oddajo projektnih vlog do podpisa pogodb o sofinanciranju (na okrog 5 mesecev).

Drugi rok javnega razpisa se je zaključil včeraj, 27. julija 2016. Prejetih je bilo 73 projektnih vlog, s katerimi so upravičenci kandidirali za preostanek sredstev ESRR – dobrih 32 milijonov evrov. Postopki izbora projektov bodo zaključeni predvidoma do konca leta 2016, naslednji, tretji rok za predložitev vlog, pa bo objavljen predvidoma v začetku leta 2017. Informacije o razpoložljivih sredstvih in natančen datum roka bodo na voljo na spletni strani programa najmanj dva meseca pred zaključkom roka.

Podatki o odobrenih projektih so vam na voljo na na sledeči povezavi. Slike z dogodka so vam pa na voljo v galeriji slik.

73 projektnih vlog oddanih v drugem roku za predložitev projektnih vlog

V sredo, 27. julija 2016, se je zaključil drugi rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020.

V okviru drugega roka so upravičenci z oddanimi projektnimi vlogami kandidirali za preostanek sredstev ESRR – dobrih 32 milijonov evrov. Do navedenega roka je bilo oddanih 73 projektnih vlog, v skupni vrednosti nekaj več kot 74 mio EUR ESRR.

Naslednji rok za oddajo projektnih vlog se predvideva v začetku leta 2017. Natančen datum tretjega roka za predložitev projektov bo objavljen na spletni strani programa vsaj dva meseca pred zaključkom tega roka.

slo

 

 

OPOMNIK – le še 2 dni za oddajo projektnih vlog

ReminderV sredo, 27. julija 2016, ob 23.59 uri bo potekel 2. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

V zvezi z bližajočim se potekom roka vas pozivamo, da vaše projektne vloge oddate čim prej in ne čakate do zadnjega trenutka.

V okviru Skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija vam bo na dan roka vsebinska podpora in podpora v zvezi z vnosom v sistem eMS na voljo do 15. ure, in sicer na telefonski številki 01 400 3167. Tehnična podpora (v primeru morebitne nedostopnosti elektronskega sistema spremljanja) bo pa na voljo do 24. ure in sicer na naslednji telefonski številki: 01 400 34 52.

Želimo vam uspešno oddajo vlog!

OBVESTILO O BLIŽAJOČEM SE POTEKU 2. ROKA ZA ODDAJO PROJEKTNIH VLOG

deadlineObveščamo vas, da bo v sredo, 27. julija 2016, ob 23.59 uri potekel 2. rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

V zvezi z bližajočim se potekom roka vas pozivamo, da vaše projektne vloge oddate čim prej in ne čakate do zadnjega trenutka.

V okviru Skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija vam bo na dan roka vsebinska podpora in podpora v zvezi z vnosom v sistem eMS na voljo do 15. ure. Tehnična podpora (v primeru morebitne nedostopnosti elektronskega sistema spremljanja) bo pa na voljo do 24. ure in sicer na naslednji telefonski številki: 01 400 34 52.

Želimo vam uspešno oddajo vlog!

Posodobitev sistema eMS

Obveščamo vas, da je bila naložena nova verzija (3_1.0) sistema eMS, ki odpravlja do sedaj znane napake in delno spreminja metodo izračuna ESRR delov in pavšala. Iz tega razloga vas prosimo, da pred oddajo projektov preverite ali se zneski v eMS ujemajo z morebiti že podpisanimi izjavami.

Hvala za razumevanje.