Povzetki projektov odobrenih v okviru 1. roka za oddajo

Obveščamo vas, da smo na spletni strani v razdelku „Projekti“ objavili povzetke projektov odobrenih v okviru 1. roka Javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020.

Navedeni projekti so bili potrjeni na Odboru za spremljanje Interreg V-A Slovenija-Avstrija, vendar za njih še niso bile podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR. Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih vlog.