Zbornik sofinanciranih projektov OP SI-AT 2007-2013

Izvajanje programa čezmejnega sodelovanja OP Slovenija-Avstrija 2007-2013, se tudi na programski ravni počasi zaključuje. Dokaz za dobro delo v preteklem obdobju so gotovo rezultati projektov, ki ste jih izvajali vsi, v sofinancirane projekte vključeni, projektni partnerji.

V zborniku, ki vam je na voljo tukaj, so zbrane informacije o vseh 89 sofinanciranih projektih, katerih aktivnosti so bile izvedene v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013.