Odobreni prvi projekti v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

V okviru 2. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je potekalo 2. in 3. junija 2016 v novi programski regiji, in sicer na Goriškem, so člani OzS odobrili prve projekte, ki so bili predloženi v okviru 1. roka za predložitev vlog.

V okviru prvega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 52 projektnih vlog. Na dvodnevnem zasedanja v Šmartnem v Goriških Brdih, so člani OzS razpravljali o 30-ih administrativno ustreznih in upravičenih projektnih predlogih. Na zasedanju je bilo odobrenih 13 projektnih predlogov, nadaljnjih 13 projektnih predlogov je bilo odloženih, 4 projektni predlogi pa so bili zavrnjeni.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma konec julija sklenjene pogodbe o sofinanciranju z ESRR sredstvi.

V okviru prednostne osi 1 je bilo odobrenih 5 projektov v skupni vrednosti 4.710.596,06 EUR ESRR, in sicer:

 • IRIC
 • SMART PRODUCTION
 • MMO3D
 • regioWIN
 • E-SME

V okviru prednostne osi 2 je bilo odobrenih 5 projektov v skupni vrednosti 5.713.294,81 EUR ESRR, in sicer:

 • Flagship Products
 • PaleoDiversiStyria
 • 321 go
 • SI-MUR-AT
 • AS-IT-IC

V okviru prednostne osi 3 so bili odobreni 3 projekti v skupni vrednosti 2.289.192,63 EUR ESRR, in sicer:

 • EGTC
 • REGIO HELP
 • L2P-2020 Plus

Skupaj bo tako v programu v okviru prvega roka Javnega razpisa vezanih ca. 12,7 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 28 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Sklepe nadzornega odbora si lahko pogledate tukaj.

slo