Povzetki projektov odobrenih v okviru 1. roka za oddajo

Obveščamo vas, da smo na spletni strani v razdelku „Projekti“ objavili povzetke projektov odobrenih v okviru 1. roka Javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020.

Navedeni projekti so bili potrjeni na Odboru za spremljanje Interreg V-A Slovenija-Avstrija, vendar za njih še niso bile podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR. Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih vlog.

Zbornik sofinanciranih projektov OP SI-AT 2007-2013

Izvajanje programa čezmejnega sodelovanja OP Slovenija-Avstrija 2007-2013, se tudi na programski ravni počasi zaključuje. Dokaz za dobro delo v preteklem obdobju so gotovo rezultati projektov, ki ste jih izvajali vsi, v sofinancirane projekte vključeni, projektni partnerji.

V zborniku, ki vam je na voljo tukaj, so zbrane informacije o vseh 89 sofinanciranih projektih, katerih aktivnosti so bile izvedene v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013.

Delavnici za prijavitelje v okviru 2. roka za oddajo projektnih predlogov

V okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 sta bili izvedeni dve delavnici, namenjeni potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

Prva delavnica za prijavitelje v okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je potekala v četrtek, 9. junija 2016 v hotelu Radin v Radencih. Druga, po vsebini enaka delavnica, je bila izvedena v ponedeljek, 13. junija 2016 v hotelu Seepark v Celovcu na avstrijskem Koroškem.

V okviru delavnic sta organ upravljanja in skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavila program sodelovanja, podala informacije o javnem razpisu, poteku 1. roka Javnega razpisa in povzela najpogostejše administrativne napake, predstavila pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji vnesli in oddali projektne vloge. Obeh delavnic se je udeležilo nekaj več kot 140 udeležencev, kar še vedno kaže na velik interes potencialnih prijaviteljev.

V okviru Javnega razpisa je za projekte še na voljo ca. 32,3 mio EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Drugi rok za oddajo projektov bo potekel 27. julija 2016. Naslednji, tretji rok za predložitev projektnih predlogov se predvideva v začetku leta 2017.

Za več informacij o delavnicah kliknite Delavnici za prijavitelje v okviru 2. roka za oddajo projektnih predlogov.

EU projekt, moj projekt 2016 – CUL-Energy 4 Kids vabi na dogodek

CULSe še spomnite projekta Cul-Energy 4 kids in tabora na Pohorju? Čeprav se je projekt že zaključil, pa je očitno še dovolj zanimiv, saj je bil izbran med EU projekti, da se v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2016 v okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo predstavi javnosti.

To soboto, 11. junija 2016 vas vabimo, da se pridružite projektnemu partnerstvu na igrišču OŠ Draga Kobala na dogodku EU projekt, moj projekt 2016. Zanimivo bo: čaka vas zabaven, ustvarjalen in poučen dopoldan. Čarovnik Grega, Tim Kores – Kori, eksperimenti, ustvarjalne delavnice, športni poligon, palačinke, sladkorna pena in še marsikaj! Vstopnine ni!

10. in 11. junija 2016 bo v okviru kampanje EU projekt, moj projekt 2016 potekalo več razgibanih dogodkov. Programi in podrobnosti so vam na voljo na spletni strani EU skladi.

Vabilo na dogodek

Odobreni prvi projekti v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

V okviru 2. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je potekalo 2. in 3. junija 2016 v novi programski regiji, in sicer na Goriškem, so člani OzS odobrili prve projekte, ki so bili predloženi v okviru 1. roka za predložitev vlog.

V okviru prvega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 52 projektnih vlog. Na dvodnevnem zasedanja v Šmartnem v Goriških Brdih, so člani OzS razpravljali o 30-ih administrativno ustreznih in upravičenih projektnih predlogih. Na zasedanju je bilo odobrenih 13 projektnih predlogov, nadaljnjih 13 projektnih predlogov je bilo odloženih, 4 projektni predlogi pa so bili zavrnjeni.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma konec julija sklenjene pogodbe o sofinanciranju z ESRR sredstvi.

V okviru prednostne osi 1 je bilo odobrenih 5 projektov v skupni vrednosti 4.710.596,06 EUR ESRR, in sicer:

 • IRIC
 • SMART PRODUCTION
 • MMO3D
 • regioWIN
 • E-SME

V okviru prednostne osi 2 je bilo odobrenih 5 projektov v skupni vrednosti 5.713.294,81 EUR ESRR, in sicer:

 • Flagship Products
 • PaleoDiversiStyria
 • 321 go
 • SI-MUR-AT
 • AS-IT-IC

V okviru prednostne osi 3 so bili odobreni 3 projekti v skupni vrednosti 2.289.192,63 EUR ESRR, in sicer:

 • EGTC
 • REGIO HELP
 • L2P-2020 Plus

Skupaj bo tako v programu v okviru prvega roka Javnega razpisa vezanih ca. 12,7 mio EUR ESRR sredstev oz. ca. 28 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

Sklepe nadzornega odbora si lahko pogledate tukaj.

slo