2. rok za predložitev vlog

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija se izvaja na osnovi odprtega deadline
javnega razpisa. To pomeni, da lahko kot prijavitelji vloge predložite neprekinjeno
od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Drugi rok za predložitev vlog v okviru programa bo potekel 27. julija 2016.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so vam na voljo na spletni strani programa.