EU projekt, moj projekt 2016 – glasujte za naše projekte!

12967276_800053556792606_3225523923379568124_oAli veste, da je bilo v zadnjih nekaj letih s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega sklada v Evropski uniji uresničenih več tisoč projektov? Ste že slišali, da je Slovenija na tem področju med uspešnejšimi državami članicami? Da je na 4. mestu? Od vstopa v EU je bilo v naši državi z evropskimi sredstvi podprtih preko 5000 projektov, med njimi je tudi nekaj čezmejnih projektov, ki so se izvajali v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pričela s kampanjo »EU projekt, moj projekt 2016«, v okviru katere poteka tudi glasovanje za projekte, ki bodo 10. in 11. junija 2016 na dnevih odprtih vrat »EU projekt, moj projekt 2016« predstavljeni javnosti. Med predlaganimi so tudi projekti Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija, ki so se izvajali v programskem obdobju 2007-2013. Vabimo vas, da do 13. maja 2016 na TEJ POVEZAVI tudi vi glasujete za enega izmed (naših) projektov ter informacijo delite naprej!