30 od 52 projektnih vlog, prejetih v okviru prvega roka za oddajo, je administrativno ustreznih in upravičenih

slo 2V petek, 12. februarja 2016, se je zaključil prvi rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Do zaključka roka je bilo oddanih 52 projektnih vlog. Rezultat pregleda, ki je bil izveden in zaključen v preteklih tednih, je 30 projektov, ki so skladni s kriteriji za ugotavljanje administrativne ustreznosti in upravičenosti. Teh 30 projektnih vlog je sedaj predmet ocenjevanja kakovosti.

Projekti, ki niso prestali preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti, imajo možnost za ponovno oddajo dodelane projektne vloge. Naslednji rok za oddajo projektnih vlog je predviden meseca julija 2016.

slo_nov