Prijava na delavnice za prijavitelje

Obveščamo vas, da je možna prijava na delavnice za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, ki bosta 12. januarja 2016 v kraju Brdo pri Kranju (Slovenija) in 14. januarja 2016 v kraju Seggau (Avstrija).

Za prijavo prosim izpolnite prijavni obrazec za eno izmed delavnic na sledeči povezavi: PRIJAVA.

Delavnici sta namenjeni potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020. Obe delavnici bosta imeli enako vsebino. Izvedeni bosta na način (simultano tolmačenje bo zagotovljeno), da se lahko delavnic udeležijo prijavitelji iz obeh držav.

Število mest na obeh delavnicah je omejeno na 200 udeležencev. V primeru, da bodo mesta na obeh delavnicah zapolnjena in se bo izkazala potreba po dodatni delavnici, bo le-ta organizirana v zadnjem tednu januarja 2016.

Lep pozdrav,

vaš Skupni Sekretariat

Vabilo na delavnico 12-1-2016

Vabilo na delavnico 14-1-2016

 

Vesele praznike!

Voscilo 2016 mail_splet

Objava Javnega razpisa za predložitev projektov

objava SIDanes je bil objavljen Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020. Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016.

Kick-off dogodek: Razpis za projekte v okviru Programa sodelovanja bo objavljen 18. decembra 2015

slika za splet kick-offSlužba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je 2. decembra 2015 v Laškem, v Sloveniji organizirala uvodno prireditev, namenjeno predstaviti Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, za katerega je v obdobju 2014-2020 organ upravljanja. Udeležence je nagovorila tudi ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, ki je izrazila prepričanje, da bo sodelovanje v programu prispevalo k odpravljanju obmejnih ovir in krepitvi čezmejnega sodelovanja. V programskem obdobju 2014-2020 se namreč nadaljuje uspešno Evropsko teritorialno sodelovanje med Slovenijo in sosednjimi državami , v okviru katerega lahko različni prijavitelji uspešno uresničujejo svoje ideje ter v sodelovanju s čezmejnimi partnerji udejanjajo trajnostne rešitve.

Splošni cilj programa je zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in s tem omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo naravne pogoje in priložnosti. Kljub podobnosti z obdobjem 2007-2013 bodo morali upravičenci v obdobju 2014-2020 več naporov vložiti v pripravo in prepoznavnost rezultatov projektov. »Želim vam čim boljše sodelovanje s čezmejnimi partnerji, odprtost do novih idej ter srečno roko in veliko poguma pri pripravi in izvajanju projektov. Tudi takrat, ko bodo na vašo pot postavljene velike ovire« je še povedala Alenka Smerkolj.

V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, ki ga je Evropska komisija potrdila 16. septembra 2015, je na voljo 44,9 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekte (t. j. 18 milijonov evrov manj kot je bilo projektom namenjenih v obdobju 2007-2013). V programsko območje je vključenih osem regij iz Slovenije in devet regij iz Avstrije, pri čemer sta se Goriška in Zasavska regija na novo pridružili programskemu območju. Za maksimalno 85 odstotno sofinanciranje bodo lahko kandidirali projekti, ki bodo prispevali h krepitvi raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ohranjanju in promociji kulturne in naravne dediščine, razvoju skupnih turističnih produktov, izboljšanju pogojev za izkoriščenje skupnega čezmejnega podjetniškega potenciala, socialnemu, kulturnemu in regionalnemu razvoju programskih območij.

Udeležence so nagovorili predstavniki obeh partnerskih držav. Uvodni govor je imel predsednik sveta in razvojnega sveta Savinjske regije, mag. Branko Kidrič. Navzoče sta pozdravila tudi predstavnika Republike Avstrije, in sicer poslanca deželnih parlamentov avstrijske Štajerske in avstrijske Koroške, Mag. Bernadette Kerschler in Ing. Manfred Ebner. Lena Andersson Pench, direktorica generalnega direktorata za regionalno politiko v Evropski komisiji je udeležence dogodka pozdravila v okviru predvajanega video sporočila.

V drugem delu dogodka je vodja programa Laura Lajh Rauter predstavila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020. Vodja Sektorja za upravljanje čezmejnih programov v SVRK ter hkrati namestnik vodje Organa upravljanja, Dimitrij Pur, je predstavil razlike med programskima obdobjema 2014-2020 in 2007-2013. Mojca Trafela, vodja Skupnega sekretariata je nato podala še prve informacije o Javnem razpisu. Razpis v okviru tega programa bo objavljen 18. decembra 2015. Delavnici za prijavitelje sta predvideni v januarju 2016. Prvi rok za oddajo projektnih predlogov bo pa 12. februarja 2016.

V okviru dogodka je bil razglašen tudi slogan programa. Zmagovalka natečaja za slogan, Ksenija Skela, je Skupnemu sekretariatu že v septembru 2015 posredovala zmagovalni predlog “Za boljšo prihodnost”.

Dogodek se je zaključil s predstavitvijo dveh uspešno izvedenih projektov iz obdobja 2007-2013. Mag. Suzana Fajmut Štrucl in Mag. Gerald Hartmann sta delila izkušnje z izvajanjem projekta GEOPARK, medtem ko je Dipl. Ing. Dr. Gerald Steinbauer predstavil reševalnega robota, izkušnje in predloge izboljšav ter navzočim potencialnim prijaviteljem podal praktične napotke, na podlagi izkušenj s projektom TEDUSAR.

Dogodka se je udeležilo nekaj manj kot 400 oseb, slavnostni govorniki iz obeh držav, programski partnerji ter zainteresirani prijavitelji s programskega območja.

Program dogodka je so popestrili glasbeni vložki s strani citrarke Mance Knez v spremljavi pevk Špele Cehnar in Valentine Reberšak kot tudi nastop skupine TRIO ALPEHA iz Šmihela na avstrijskem Koroškem.

Predstavitev Programa sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Predstavitev razlik med obdobjema 2007-2013 in 2014-2020

Predstavitev informacij o Javnem razpisu

Predstavitev projekta GEOPARK

Predstavitev projekta TEDUSAR