Uspešen zaključek programiranja za obdobje 2014-2020

Slike CP approved SEGGAUDanes je v kraju Seggau v Avstriji potekal zadnji, 25. sestanek delovne skupine za programiranje Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Austria.

Programski partnerji, so le nekaj dni po odobritvi Programa sodelovanja s strani Evropske komisije, tudi uradno zaključili obdobje programiranja in nadaljujejo s pripravo dokumentov relevantnih za izvajanje program sodelovanja.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija odobren!

startZ veseljem vam sporočamo, da je Evropska komisija uradno odobrila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-AT).

Odobritev predstavlja zaključek, več kot dve leti trajajočega procesa, v okviru katerega so predstavniki nacionalnega in regionalnega nivoja ter zainteresirane javnosti v obeh partnerskih državah, kakor tudi programska telesa prispevali k razvoju vsebine dokumenta Programa sodelovanja.

Projektni partnerji bodo imeli priložnost, da skupaj s čezmejnimi partnerji prispevajo k ”odpiranju meja”, z iskanjem novih razvojnih priložnosti izven meja in oblikovanju razvojnih rešitev v okviru celotnega programskega območja v okviru Slovenije in Avstrije.

Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo (Priročnik za upravičence, priloge k prijavnici itd.) bo objavljen v sredini decembra 2015. V decembru se predvideva tudi »Kick-off« dogodek programa in delavnice za prijavitelje.

Za več informacij o CP Interreg SI-AT 2014-2020, si oglejte odobren program.

Cooperation Programme Interreg V-A SI-AT approved 16-09-2015