Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020 posredovan Evropski komisiji

procedure CP submission_SLDanes je bil na Evropsko komisijo (EK) oddan Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020. Odločitev oz. morebitne pripombe na vsebino dokumenta s strani EK pričakujemo v roku 3 mesecev. Po potrditvi programa sodelovanja s strani EK, bo dokument objavljen na naši spletni strani. O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani.