Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Odbor za spremljanje

2. zasedanje Odbora za spremljanje

Drugo zasedanje Odbora za spremljanje (OzS) je potekalo 2. in 3. junija 2016 v novi programski regiji Goriška, in sicer v Šmartnem v Goriških Brdih.

Člani Odbora za spremljanje so potrdili prve projekte, ki so jih prijavitelji predložili v okviru 1. roka za predložitev vlog, Pogodbo o sofinanciranju z ESRR sredstvi in Evalvacijski načrt programa.

Sklepi 2. zasedanja OzS

slika za splet