Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

IP SI-AT 2021-2027

Aprila 2019 je bila ustanovljena delovna skupina za programiranje, katere namen je usmerjanje in spremljanje priprave programskega dokumenta Interreg program Slovenija-Avstrija. Tudi v programskem obdobju 2021-2027 bo s programom upravljal SVRK kot organ upravljanja in skupni sekretariat v tesnem sodelovanju s predstavniki obeh držav.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

VABILO: 2. Medregionalni kongres H2GreenTECH

Vas zanima vodik kot gorivo in tehnologija prihodnosti? 25. novembra 2021 projektni partnerji H2GreenTECH organizirajo 2. Medregionalni kongres na katerem bodo predstavili SVOJA RAZISKOVALNO - RAZVOJNO DEJAVNOST NA PODROČJU  VODIKOVIH TEHNOLOGIJ. 

Zaključen javni posvet o celoviti presoji vplivov na okolje

V okviru priprave novega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027 je potekal javni posvet o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Prejete pripombe smo pregledali in na osnovi tega postopka sedaj objavljamo okoljsko poročilo.

Vabilo na H2GreenTECH demonstracijsko turo

Vas zanima vodik kot gorivo in tehnologija prihodnosti? Ali ste vedeli, da tudi pri nas v Sloveniji in Avstriji izvajamo pomembne korake na področju razvoja in konkurenčnosti teh tehnologij? Vabimo vas na prvo izmed dveh demonstracijskih tur, ki nas bo v ponedeljek, 8. novembra 2021 peljala med vodikove strokovnjake, tokrat v Sloveniji, naslednjič pa v sosednjo Avstrijo.

Javni posvet CPVO v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

V okviru priprave novega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021–2027 se izvaja celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Sedaj, ko je pripravljen osnutek okoljskega poročila k osnutku Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027, vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, da izrazijo svoje mnenje.