Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

IP SI-AT 2021-2027

Aprila 2019 je bila ustanovljena delovna skupina za programiranje, katere namen je usmerjanje in spremljanje priprave programskega dokumenta Interreg program Slovenija-Avstrija. Tudi v programskem obdobju 2021-2027 bo s programom upravljal SVRK kot organ upravljanja in skupni sekretariat v tesnem sodelovanju s predstavniki obeh držav.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

Srečno novo leto!

Izteka se še eno leto čudovitih zgodb, vsaka je bila nekaj prav posebnega. Gledamo naprej in se veselimo novih. Še naprej bomo gradili mostove, brisali meje v glavah ljudi in soustvarjali trajnostni čezmejni razvoj. Srečno, zdravo in osebnih stikov polno novo leto 2021!

Obvestilo o odsotnosti

Ekipa skupnega sekretariata je med prazniki odsotna in se vrnemo v ponedeljek, 4. januarja 2021.

Seznam najpogostejših pomanjkljivosti pri poročanju

Z namenom boljšega poročanja in posledično črpanja je nacionalna kontrola pripravila seznam najpogostejših pomanjkljivosti oz. pripomoček za upravičence, ki poročajo o upravičenih izdatkih v obdobju 2012-2020. 

Vesel božič!

Božič prihaja, čas radosti nas obdaja. Veliko sreče in lepih sanj naj Vam prinese božični dan!