Regional Bodies in Slovenia

Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje

Contact person: Mateja Vegič
tel. + 386 (0)1 400 3169
e-mail: mateja.vegic@gov.si
Trubarjeva 11, SI-2000 Maribor

Contact person: Ksenija Fak
tel. + 386 (0)1 400 3145
e-mail: ksenija.fak@gov.si
Trubarjeva 11, SI-2000 Maribor

Contact person: Vanja Jevremov
tel. + 386 (0)1 400 3148
e-mail: vanja.jevremov@gov.si
Trubarjeva 11, SI-2000 Maribor