Joint Technical Secretariat

Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy
Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Sektor za upravljanje čezmejnih programov
Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor

Head of JTS: Mojca Trafela
tel. +386 (0)1 400 3167
e-mail: jts-si-at.svlr@gov.si

Contact person: mag. Aleš Mir
tel. +386 (0)1 400 3156
e-mail: ales.mir@gov.si

Contact person: Marijana Simonič
tel. +386 (0)1 400 3165
e-mail: marijana.simonic@gov.si

Contact person: Bojana Ploj
tel. +386 (0)1 400 3161
e-mail: bojana.ploj@gov.si

Contact person: Tadej Novak
tel. +386 (0)1 400 3159
e-mail: tadej.novak@gov.si

Contact person: Natalie Majcenovič
tel. +386 (0)1 400 3153
e-mail: natalie.majcenovic@gov.si