Slide background

Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich

Slide background

Verwaltungsbehörde

Die Verwaltungsbehörde (VB)

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme

Sektor za upravljanje čezmejnih programov

Mag. Nina Seljak

Mag. Nina Seljak

Leiterin der Verwaltungsbehörde

Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slowenien
Tel: +386 (0)1 400 3443
E-Mail: nina.seljak(at)gov.si

Dimitrij Pur

Dimitrij Pur

Vertreter der Leiterin der Verwaltungsbehörde

Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slowenien
Tel: +386 (0)1 400 3324
E-Mail: dimitrij.pur(at)gov.si

Mag. Laura Lajh Rauter

Mag. Laura Lajh Rauter

Verwaltungsbehörde / Leiterin des Programms

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slowenien
Tel: +386 (0)1 400 3150
E-Mail: laura.lajh(at)gov.si

Robert Fišer

Robert Fišer

Verwalter für Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltungsbehörde

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slowenien
Tel: +386 (0)1 400 3165
E-Mail: robert.fiser(at)gov.si