Slide background

Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich

Slide background

Verwaltungsbehörde

Die Verwaltungsbehörde (VB)

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme

Sektor za upravljanje čezmejnih programov

Dimitrij Pur

Dimitrij Pur

Leiter der Verwaltungsbehörde

Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slowenien
Tel: +386 (0)1 400 3324
E-Mail: dimitrij.pur(at)gov.si

Tanja Rener

Tanja Rener

Vertreterin des Leiters der Verwaltungsbehörde

Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Slowenien
Tel: +386 (0)1 400 3476
E-Mail: tanja.rener(at)gov.si

Mag. Laura Lajh Rauter

Mag. Laura Lajh Rauter

Verwaltungsbehörde / Leiterin des Programms

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slowenien
Tel: +386 (0)1 400 3150
E-Mail: laura.lajh(at)gov.si

Robert Fišer

Robert Fišer

Verwalter für Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltungsbehörde

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slowenien
Tel: +386 (0)1 400 3165
E-Mail: robert.fiser(at)gov.si