Slide background

Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich

Slide background

Gemeinsames Sekretariat

Gemeinsames Sekretariat

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme

Sektor za upravljanje čezmejnih programov

Mojca Muršec

Mojca Muršec

Leiterin des Gemeinsamen Sekretariats

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slowenien

Tel: +386 (0)1 400 3167
E-Mail: mojca.mursec@gov.si
E-Mail: si-at.svrk@gov.si

mag. Aleš Mir

mag. Aleš Mir

Vertragsverwalter

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slowenien

Tel: +386 (0)1 400 3156
E-Mail: ales.mir@gov.si
E-Mail: si-at.svrk@gov.si

Bojana Ploj

Bojana Ploj

Vertragsverwalterin

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slowenien

Tel: +386 (0)1 400 3161
E-Mail: bojana.ploj@gov.si
E-Mail: si-at.svrk@gov.si

Tadej Novak

Tadej Novak

Vertragsverwalter

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slowenien

Tel: +386 (0)1 400 3159
E-Mail: tadej.novak@gov.si
E-Mail: si-at.svrk@gov.si

Natalie Majcenovič

Natalie Majcenovič

Activity manager

Trubarjeva 11
2000 Maribor
Slowenien

Tel: +386 (0)1 400 3153
E-Mail: natalie.majcenovic@gov.si
E-Mail: si-at.svrk@gov.si

Leiterin des Programms/Verwaltungsbehörde und Gemeinsames Sekretariat
Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich